Invalid header received from client

luke na lam.cz luke na lam.cz
Pátek Leden 29 21:27:19 CET 2010


Dobrý den, vážení přátelé!

Chtěl bych používat proxy Privoxy.  Nastavím-li v browseru přímo port,
je vše v pořádku; chci-li však transparentní proxy:

# Přesměrování portu 80 pro proxy (využívá modul xt_owner):

/sbin/iptables -t nat -F
PROXY=privoxy
PORT=8118
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-port $PORT
PROXYGID=`id -g $PROXY`
/sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --gid-owner $PROXYGID -j ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:$PORT

a nastavím bez proxy serveru (výchozí), browser hlásí jen: "Invalid
header received from client."

Nevíte, čím to může být?  Privoxy běží, ale já bych chtěl z portu 80
přesměrovávat transparentnně.

Díky za váš čas!

     RYSDalší informace o konferenci Linux