OT: veřejný datový sklad

Ivo [Bear] Hanuska ihanuska na ip-sec.cz
Středa Prosinec 26 18:09:38 CET 2012


Dobrý den Vám všem!
Po vlastních problémech s veřejnými úložišti jsem se rozhodl pokusit se 
vybudovat veřejný datový sklad pro soukromé osoby i soukromé podnikatele 
v ČR, popřípadě v EU a pro svůj plán hledám podporu (jak odbornou, tak 
finanční). Sklad by měl být realizován formou storage cloudu s několika 
vrstvami redundance dat tak, aby zde uložená data byla přístupna pro své 
majitele s vekou mírou spolehlivosti.

Sklad by měl pracovat na Linuxových technologiích. Na rozdíl od komerčně 
orientovaných úložišť, by pro přístup k uloženým datům měl sklad 
používat pouze standardizované protokoly (jako FTPs, RSYNC, CVS, možná i 
Bacula, popřípadě jiný protokol) a v nejvyšší míře - pokud možno - open 
source software. Sklad by měl sloužit, jako bezpečné místo pro data 
uživatelů. Sklad bude organizován jako nezisková organizace (takže 
nebude vytvářet zisk a z příjmů bude pokrývat pouze své vlastní náklady) 
a jeho cenová politika by měla být velmi přátelská pro jeho uživatele.

Lokalita pro umístění skladu je vybrána. Jedná se o místo s několika 
nezávislými přívody energie i datových sítí s vlastními náhradními 
zdroji el. energie, které disponuje dostatkem vhodných prostor v Olomouci.

Žádám tímto členy konference, kteří by můj plán chtěli podpořit 
finančně, nebo jinak, aby mi možnost své podpory sdělili na můj e-mail. 
Podpora může spočívat například v odborné pomoci, předplacení služeb, 
předání nepotřebného hardwaru, nebo v jiné oblasti.

Rád bych, aby sklad začal plnit svou funkci v druhé polovině února 2013.

Budu se těšit na Vaše ohlasy!

Ivo Hanuška
Olomouc


Další informace o konferenci Linux