Re: SOLVED: Podivné chování sítě

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Neděle Únor 12 21:23:06 CET 2012


On Mon, 30 Jan 2012, Jan Marek wrote:

> mám na jednom stroji nainstalovaný Oracle Enterprise Linux s 10Gb
> dvouportovou Intel kartou eth0 a eth1, používá driver ixgbe.
> Touto kartou chci jít na iSCSI pole, jehož adresa je a.b.c.15.
> 
> Nastavení sítě:
> 
> eth0: a.b.c.64/24
> eth1: a.b.c.65/24

Jedna opožděná poznámka: Chce-li někdo mít dva interfejsy připojeny do
totéž sítě, pak je doporučeníhodné, aby měl jasno v tom, co od toho
očekává: Failover? Load-balancing? Dvě samostatně fungující rozhraní?

Pokud platí poslední možnost, což je asi tak jediný případ, kdy má smysl 
nastavovat IP adresy popsaným způsobem, pak je potřeba

1. Nastavit arp_filter, aby se každé rozhraní hlásilo jen ke
  své vlastní IP adrese.
2. Nastavit routování odchozích paketů tak, aby se pro výběr rozhraní 
  zohledňovala zdrojová adresa, je-li známa (např. u příchozích spojení).
3. Rozhodnout se, podle jaké politiky se má vybrat rozhraní (a
  zdrojová adresa) v případě, že zdrojová adresa dosud určena není
  (např. u většiny odchozích spojení).

Vypnutí rp_filteru jen maskuje skutečnost, že tatáž komunikace jde dovnitř
jedním rozhraním a ven druhým rozhraním.

-- 
Pavel Kankovsky aka Peak             / Jeremiah 9:21    \
"For death is come up into our MS Windows(tm)..." \ 21st century edition /Další informace o konferenci Linux