sort - serazeni textu

Vladimir Macek macek na sandbox.cz
Pondělí Únor 25 10:36:05 CET 2013


Za sebe děkuji Pavlu Kankovskému za cenné informace.

Jen malá poznámka: Jako odborníci bychom neměli zaměňovat třídění a řazení.

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98azen%C3%AD

Jsou to dvě dosti rozdílné věci.

Děkuji za pozornost,

-- 
:  Vladimir Macek  :  http://macek.sandbox.cz  :  +420 608 978 164
:  UNIX && Dev || Training  :  Python, Django  :  GPG key 1F059424Další informace o konferenci Linux