sort - serazeni textu

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 25 15:15:44 CET 2013


On Mon, 25 Feb 2013, Vladimir Macek wrote:

> Jen malá poznámka: Jako odborníci bychom neměli zaměňovat třídění a řazení.
> Jsou to dvě dosti rozdílné věci.

Řazení podle klíče je třídění takové, že:

1. sorty jsou označeny indexy, což jsou přirozená čísla 0...N-1
  pro nějaké přirozené N,
2. každému indexu je přiřazena jedna hodnota klíče vyskytující
  se v řazeném souboru dat,
3. přiřazení klíčů indexům je isomorfismem mezi uspořádáním indexů
  a požadovaným uspořádáním příslušných hodnot klíčů,
4. do každé sorty jsou zatříděny záznamy mající klíč přiřazený jejímu
  indexu.

:)

-- 
Pavel Kankovsky aka Peak             / Jeremiah 9:21    \
"For death is come up into our MS Windows(tm)..." \ 21st century edition /


Další informace o konferenci Linux