Notifikace v clusteru

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 28 00:44:27 CET 2013


On Wed, 27 Feb 2013, David Hrbáč wrote:

> v corosyncu netřeba konfigurovat přes xml.

Řekl jsem snad něco jiného? ("musí být možné také konfigurovat v XML")

> Konfigurace je velice prostá, cluster (tomcat, httpd, ipv4 a ipv6):

Obávám se, že to není konfigurace Corosyncu (nižší vrstvy, která 
zajišťuje takové věci jako distribuci zpráv na všechny uzly clusteru) ale 
Pacemakeru (tedy vyšší vrstvy, která řeší spouštění a migraci služeb a 
takové ty věci).

-- 
Pavel Kankovsky aka Peak             / Jeremiah 9:21    \
"For death is come up into our MS Windows(tm)..." \ 21st century edition /


Další informace o konferenci Linux