openLDAP ssl/tls Centos 6.3

Katerina Bubenickova katerina.bubenickova na plbohnice.cz
Pondělí Březen 17 13:50:50 CET 2014


On Fri, 2014-03-14 at 16:09 +0100, Pavel Kankovsky wrote:

> Je otázka, zda by nestálo za pokus nejdřív aktualizovat a vyzkoušet,
zda 
> to nezačne fungovat.

Aktualizovala jsem, než jsem začala úpravy - hned po naklonování
serveru. Teď už se mi aktualizovalo jenom asi 8 balíků - nic co by
vypadalo jako openldap, takže to bylo aktuální. Číslo verze se asi
ukazuje po restartu, nerestartovala jsem.


> -12285 je SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE
> 
> "Unable to find the certificate or key necessary for authentication."
> 
> This error has many potential causes; for example:
> - Certificate or key not found in database.
> - Certificate not marked trusted in database and Certificate's issuer
not
>  marked trusted in database.
> - Wrong password for key database.
> - Missing database.
> 

Ne, že bych to byla někdy schopna zopakovat sama, ale čistě ze
zvědavosti - kde se tenhle popis chyb najde?


> Zdá se, že problém je opravdu v inicializaci, kdy se z nějakého důvodu

> nepodaří načíst klíče a certifikáty z databáze, ačkoli podle
provedeného 
> pokusu s programem selfserv by db měla být použitelná...
> 
> Teď mne ale napadá, že vlastně ten selfserv fungovat neměl, protože 
> privátní klíč měl být zašifrovaný heslem v pwdfile.txt, o kterém 
> selfservu nikdo neřekl. Jestli nebude chyba v tom, že tam ho heslo
> není, ale slapd ho zkouší a tak mu to nefunguje? Můžete ten selfserv 
> zkusit spustit ještě jednou a přidat k parametrům
> "-f /etc/openldap/certs/pwdfile.txt"?

spustila jsem
/usr/lib64/nss/unsupported-tools/selfserv -d /etc/openldap/certs -n
Server-Cert -p 12345 -f /etc/openldap/certs/tmp/pwdfile


> openssl s_client -connect localhost:12345 
> CONNECTED(00000003)
> depth=1 DC = cz, DC = plbohnice, CN = PNB CA cert
> verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
> verify return:0
> ---
> Certificate chain
> 0 s:/CN=test-LDAP.bohnice.cz
>  i:/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> 1 s:/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
>  i:/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> ---
> Server certificate
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIB2TCCAUKgAwIBAgICA+kwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTESMBAGCgmSJomT8ixk
> ARkWAmN6MRkwFwYKCZImiZPyLGQBGRYJcGxib2huaWNlMRQwEgYDVQQDEwtQTkIg
> Q0EgY2VydDAeFw0xNDAzMTExMzE3NTFaFw0yNDAzMTExMzE3NTFaMB8xHTAbBgNV
> BAMTFHRlc3QtTERBUC5ib2huaWNlLmN6MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCB
> iQKBgQCjOlL2ISwBtM598LVgkjfRNga38lD0HixfHoEZZrfjq5DyPdulPKEbrfFF
> LgoTrlMtZVHtE9EXYUK7aow+cF757hAgZuxE9udutlH6kv2QyADf/2HPE1HH9A/A
> QU30w0aXD0p6Vq20euScQSI9rODU/T/3Ohtf8Mgfw1osZzqgfQIDAQABMA0GCSqG
> SIb3DQEBBQUAA4GBAMecLhOWCeivBfTLZGk52fZO3Ftn0iVe/WYBKO70ZxDE7gE5
> TMyz7RYbKy5dJFt2HNvXQip7bjhxZ9S/1rMGQR2NR81VLU0EOTfTdWNCCx4tfb88
> P442tysDjywWrutHNcbHH3/deiC4QEIBYRdARr75KvT42fzVNbklmV1YKSrd
> -----END CERTIFICATE-----
> subject=/CN=test-LDAP.bohnice.cz
> issuer=/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> ---
> No client certificate CA names sent
> ---
> SSL handshake has read 1164 bytes and written 453 bytes
> ---
> New, TLSv1/SSLv3, Cipher is AES128-GCM-SHA256
> Server public key is 1024 bit
> Secure Renegotiation IS supported
> Compression: NONE
> Expansion: NONE
> SSL-Session:
>   Protocol : TLSv1.2
>   Cipher  : AES128-GCM-SHA256
>   Session-ID:
4986B79249877DA342F2193FCE3E6B31AADA6EDEC6937B9406A6364C5FBBE8C1
>   Session-ID-ctx: 
>   Master-Key:
42BAC08909ED2E6E9AA87544F35180C68CD6557ED68F3B1B2C198A9653C1ED722D82A7885C3F9E49078FFDD8FBA6184A
>   Key-Arg  : None
>   Krb5 Principal: None
>   PSK identity: None
>   PSK identity hint: None
>   Start Time: 1395048009
>   Timeout  : 300 (sec)
>   Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate
chain)
> ---
> 
> 
> HTTP/1.0 200 OK
> Server: Generic Web Server
> Date: Tue, 26 Aug 1997 22:10:05 GMT
> Content-type: text/plain
> 
> 
> 
> EOF
> 
> 


Je zajímavé, že stejný výstup měl příkaz openssl s_client ... i bez
parametru -f, i když jsem tam napsala špatnou cestu k pwdfile, i když už
to bylo správně...

> 
> > při opakovaném ldapsearch pak
> > PR_GetError() = -5925
> 
> Tato hodnota je PR_CALL_ONCE_ERROR.
> 
> "The one-time function was previously called and failed. Its error
code is 
> no longer available"
> 
> Evidentně se při prvním spojení pokusí něco inicializovat, to selže a
dál 
> už to nezkouší.
> 
> Možná by se dalo zkusit se podívat do tlsm_deferred_ctx_init
(jmenuje-li 
> se to ve Vaší verzi stejně), kde by se měla provádět uvedená
inicializace.
> Aspoň by z toho mohlo jít poznat, který krok přesně selže.
> 


Při krokování jsem se dostala na následující chybové kódy"
PR_GetError() = 0 
PR_GetError() = -8038
PR_GetError() = -8191
PR_GetError() = -8015
PR_GetError() = -12285

kromě problému,
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install
sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64
vidím také
/usr/include/bits/string3.h: No such file or directory - to tam opravdu
není. Je to potřeba?Krokování tlsm_deferred_ctx_ini:
> PR_GetCurrentThread () at ../../../nspr/pr/src/pthreads/ptthread.c:635
> 635	  if (NULL == thred) thred = pt_AttachThread();
> (gdb) 
> 638	} /* PR_GetCurrentThread */
> (gdb) 
> PR_SetError (code=-8038, osErr=0) at
../../../nspr/pr/src/misc/prerror.c:26
> 26	  thread->errorCode = code;
> (gdb) print PR_GetError()
> $5 = 0
> (gdb) step
> 27	  thread->osErrorCode = osErr;
> (gdb) 
> 28	  thread->errorStringLength = 0;
> (gdb) 
> 29	}
> (gdb) 
> SECMOD_RestartModules (force=0) at pk11util.c:1520
> 1520		return SECFailure;
> (gdb) print PR_GetError()
> $6 = -8038
...

> (gdb) print PR_GetError()
> $14 = -8038
> (gdb) step
> 85	/usr/include/bits/string3.h: No such file or directory.
> 	in /usr/include/bits/string3.h
> (gdb) print PR_GetError()
> $15 = -8038
....

> PR_GetCurrentThread () at ../../../nspr/pr/src/pthreads/ptthread.c:635
> 635	  if (NULL == thred) thred = pt_AttachThread();
> (gdb) print PR_GetError()
> $113 = -8038
> (gdb) step
> 638	} /* PR_GetCurrentThread */
> (gdb) 
> PR_SetError (code=-8191, osErr=0) at
../../../nspr/pr/src/misc/prerror.c:26
> 26	  thread->errorCode = code;
> (gdb) 
> 27	  thread->osErrorCode = osErr;
> (gdb) 
> 28	  thread->errorStringLength = 0;
> (gdb) 
> 29	}
> (gdb) 
> OCSP_InitGlobal () at ocsp.c:944
> 944	  PR_ExitMonitor(OCSP_Global.monitor);
> (gdb) 
> 942	  if (OCSP_Global.cache.entries)
> (gdb) print PR_GetError()
> $114 = -8191
....
773	  if (!once->initialized) {
(gdb) 
788	    if (PR_SUCCESS != once->status) {
(gdb) print once->status
$170 = PR_SUCCESS
(gdb) step
793	}
(gdb) 
NSS_InitializePRErrorTable () at errstrs.c:39
39	}
(gdb) 
37	  return (PR_SUCCESS == PR_CallOnce(&once,
nss_InitializePRErrorTableOnce))
(gdb) 
NSS_InitializePRErrorTable () at errstrs.c:39
39	}
(gdb) 
nss_Init (configdir=0x7fbc48002700 "/etc/openldap/certs",
certPrefix=0x7fbc705a9aee "", keyPrefix=0x7fbc705a9aee "", 
  secmodName=0x7fbc705dced3 "secmod.db", updateDir=0x7fbc6ef4d083 "",
updCertPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", updKeyPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", 
  updateID=0x7fbc6ef4d083 "", updateName=0x7fbc6ef4d083 "",
initContextPtr=0x7fbc5640e708, initParams=0x7fbc5640e760, readOnly=1,
noCertDB=1, 
  noModDB=0, forceOpen=0, noRootInit=1, optimizeSpace=0,
noSingleThreadedModules=0, allowAlreadyInitializedModules=0,
dontFinalizeModules=0)
  at nssinit.c:639
639		rv = nss_InitModules(configdir, certPrefix, keyPrefix,
secmodName, 
(gdb) print rv
$171 = SECFailure
(gdb) print PR_GetError()
$172 = -8191
...
(gdb) 
nss_makeFlags (configdir=0x7fbc48002700 "/etc/openldap/certs",
certPrefix=0x7fbc705a9aee "", keyPrefix=0x7fbc705a9aee "", 
  secmodName=0x7fbc705dced3 "secmod.db", updateDir=0x7fbc6ef4d083 "",
updCertPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", updKeyPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", 
  updateID=0x7fbc6ef4d083 "", updateName=0x7fbc6ef4d083 "",
initContextPtr=0x7fbc5640e708, initParams=0x7fbc5640e760, readOnly=1,
noCertDB=1, 
  noModDB=0, forceOpen=0, noRootInit=1, optimizeSpace=0,
noSingleThreadedModules=0, allowAlreadyInitializedModules=0,
dontFinalizeModules=0)
  at nssinit.c:70
70	  if (noCertDB) {
(gdb) 
71	    if (!first) PORT_Strcat(flags,",");
(gdb) print noCertDB
$182 = 1
....
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install
sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64
.....

> (gdb) 
> nss_Init (configdir=0x7fbc48002700 "/etc/openldap/certs",
certPrefix=<value optimized out>, keyPrefix=<value optimized out>, 
>   secmodName=0x7fbc705dced3 "secmod.db", updateDir=<value optimized
out>, updCertPrefix=0x7fbc48003190 "\320B", 
>   updKeyPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", updateID=0x7fbc6ef4d083 "",
updateName=0x7fbc6ef4d083 "", initContextPtr=0x7fbc5640e708, 
>   initParams=0x7fbc5640e760, readOnly=1, noCertDB=1, noModDB=0,
forceOpen=0, noRootInit=1, optimizeSpace=0, noSingleThreadedModules=0, 
>   allowAlreadyInitializedModules=0, dontFinalizeModules=0) at
nssinit.c:639
> 639		rv = nss_InitModules(configdir, certPrefix, keyPrefix,
secmodName, 
> (gdb) 
> 652	  if (!isReallyInitted) {
> (gdb) print PR_GetError()
> $205 = -8015

....


> (gdb) 
> 722	  if (initContextPtr && configStrings) {
> (gdb) 
> 723		PR_smprintf_free(configStrings);
> (gdb) 
> 742	}
> (gdb) 
> NSS_InitContext (configdir=<value optimized out>, certPrefix=<value
optimized out>, keyPrefix=<value optimized out>, 
>   secmodName=<value optimized out>, initParams=<value optimized
out>, flags=<value optimized out>) at nssinit.c:844
> 844	  return (rv == SECSuccess) ? context : NULL;
> (gdb) print rv
> $214 = SECSuccess
> (gdb) next
> 845	}
> (gdb) 
> tlsm_deferred_init (arg=0x7fbc48002600) at tls_m.c:1804
> 1804				if (initctx != NULL) {
> (gdb) 
> 1799				initctx = NSS_InitContext( realcertdir,
prefix, prefix, SECMOD_DB,
> (gdb) 
> 1804				if (initctx != NULL) {
> (gdb) 
> 1805					certdb_slot =
tlsm_init_open_certdb(ctx, realcertdir, prefix);
> (gdb) 
> 1806					if (certdb_slot) {
> (gdb) 
> 1808						ctx->tc_initctx =
initctx;
> (gdb) print PR_GetError()
> $215 = -12285
------

Děkuju,
KBDalší informace o konferenci Linux