openLDAP ssl/tls Centos 6.3

Artur Kudělka kudelart na gmail.com
Pondělí Březen 17 14:05:13 CET 2014


Dobrý den,
zaujala mne ta chyba -12285.

Při spouštění, je zadána cesta k souboru s heslem k databázi certifikátů ?

Zdraví
   Artur KudělkaDne 17. března 2014 13:50 Katerina Bubenickova <
katerina.bubenickova na plbohnice.cz> napsal(a):

> On Fri, 2014-03-14 at 16:09 +0100, Pavel Kankovsky wrote:
>
> > Je otázka, zda by nestálo za pokus nejdřív aktualizovat a vyzkoušet,
> zda
> > to nezačne fungovat.
>
> Aktualizovala jsem, než jsem začala úpravy - hned po naklonování
> serveru. Teď už se mi aktualizovalo jenom asi 8 balíků - nic co by
> vypadalo jako openldap, takže to bylo aktuální. Číslo verze se asi
> ukazuje po restartu, nerestartovala jsem.
>
>
> > -12285 je SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE
> >
> > "Unable to find the certificate or key necessary for authentication."
> >
> > This error has many potential causes; for example:
> > - Certificate or key not found in database.
> > - Certificate not marked trusted in database and Certificate's issuer
> not
> >  marked trusted in database.
> > - Wrong password for key database.
> > - Missing database.
> >
>
> Ne, že bych to byla někdy schopna zopakovat sama, ale čistě ze
> zvědavosti - kde se tenhle popis chyb najde?
>
>
> > Zdá se, že problém je opravdu v inicializaci, kdy se z nějakého důvodu
>
> > nepodaří načíst klíče a certifikáty z databáze, ačkoli podle
> provedeného
> > pokusu s programem selfserv by db měla být použitelná...
> >
> > Teď mne ale napadá, že vlastně ten selfserv fungovat neměl, protože
> > privátní klíč měl být zašifrovaný heslem v pwdfile.txt, o kterém
> > selfservu nikdo neřekl. Jestli nebude chyba v tom, že tam ho heslo
> > není, ale slapd ho zkouší a tak mu to nefunguje? Můžete ten selfserv
> > zkusit spustit ještě jednou a přidat k parametrům
> > "-f /etc/openldap/certs/pwdfile.txt"?
>
> spustila jsem
> /usr/lib64/nss/unsupported-tools/selfserv -d /etc/openldap/certs -n
> Server-Cert -p 12345 -f /etc/openldap/certs/tmp/pwdfile
>
>
> > openssl s_client -connect localhost:12345
> > CONNECTED(00000003)
> > depth=1 DC = cz, DC = plbohnice, CN = PNB CA cert
> > verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
> > verify return:0
> > ---
> > Certificate chain
> > 0 s:/CN=test-LDAP.bohnice.cz
> >  i:/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> > 1 s:/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> >  i:/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> > ---
> > Server certificate
> > -----BEGIN CERTIFICATE-----
> > MIIB2TCCAUKgAwIBAgICA+kwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTESMBAGCgmSJomT8ixk
> > ARkWAmN6MRkwFwYKCZImiZPyLGQBGRYJcGxib2huaWNlMRQwEgYDVQQDEwtQTkIg
> > Q0EgY2VydDAeFw0xNDAzMTExMzE3NTFaFw0yNDAzMTExMzE3NTFaMB8xHTAbBgNV
> > BAMTFHRlc3QtTERBUC5ib2huaWNlLmN6MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCB
> > iQKBgQCjOlL2ISwBtM598LVgkjfRNga38lD0HixfHoEZZrfjq5DyPdulPKEbrfFF
> > LgoTrlMtZVHtE9EXYUK7aow+cF757hAgZuxE9udutlH6kv2QyADf/2HPE1HH9A/A
> > QU30w0aXD0p6Vq20euScQSI9rODU/T/3Ohtf8Mgfw1osZzqgfQIDAQABMA0GCSqG
> > SIb3DQEBBQUAA4GBAMecLhOWCeivBfTLZGk52fZO3Ftn0iVe/WYBKO70ZxDE7gE5
> > TMyz7RYbKy5dJFt2HNvXQip7bjhxZ9S/1rMGQR2NR81VLU0EOTfTdWNCCx4tfb88
> > P442tysDjywWrutHNcbHH3/deiC4QEIBYRdARr75KvT42fzVNbklmV1YKSrd
> > -----END CERTIFICATE-----
> > subject=/CN=test-LDAP.bohnice.cz
> > issuer=/DC=cz/DC=plbohnice/CN=PNB CA cert
> > ---
> > No client certificate CA names sent
> > ---
> > SSL handshake has read 1164 bytes and written 453 bytes
> > ---
> > New, TLSv1/SSLv3, Cipher is AES128-GCM-SHA256
> > Server public key is 1024 bit
> > Secure Renegotiation IS supported
> > Compression: NONE
> > Expansion: NONE
> > SSL-Session:
> >   Protocol : TLSv1.2
> >   Cipher  : AES128-GCM-SHA256
> >   Session-ID:
> 4986B79249877DA342F2193FCE3E6B31AADA6EDEC6937B9406A6364C5FBBE8C1
> >   Session-ID-ctx:
> >   Master-Key:
>
> 42BAC08909ED2E6E9AA87544F35180C68CD6557ED68F3B1B2C198A9653C1ED722D82A7885C3F9E49078FFDD8FBA6184A
> >   Key-Arg  : None
> >   Krb5 Principal: None
> >   PSK identity: None
> >   PSK identity hint: None
> >   Start Time: 1395048009
> >   Timeout  : 300 (sec)
> >   Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate
> chain)
> > ---
> >
> >
> > HTTP/1.0 200 OK
> > Server: Generic Web Server
> > Date: Tue, 26 Aug 1997 22:10:05 GMT
> > Content-type: text/plain
> >
> >
> >
> > EOF
> >
> >
>
>
> Je zajímavé, že stejný výstup měl příkaz openssl s_client ... i bez
> parametru -f, i když jsem tam napsala špatnou cestu k pwdfile, i když už
> to bylo správně...
>
>
>
>
>
> >
> > > při opakovaném ldapsearch pak
> > > PR_GetError() = -5925
> >
> > Tato hodnota je PR_CALL_ONCE_ERROR.
> >
> > "The one-time function was previously called and failed. Its error
> code is
> > no longer available"
> >
> > Evidentně se při prvním spojení pokusí něco inicializovat, to selže a
> dál
> > už to nezkouší.
> >
> > Možná by se dalo zkusit se podívat do tlsm_deferred_ctx_init
> (jmenuje-li
> > se to ve Vaší verzi stejně), kde by se měla provádět uvedená
> inicializace.
> > Aspoň by z toho mohlo jít poznat, který krok přesně selže.
> >
>
>
> Při krokování jsem se dostala na následující chybové kódy"
> PR_GetError() = 0
> PR_GetError() = -8038
> PR_GetError() = -8191
> PR_GetError() = -8015
> PR_GetError() = -12285
>
> kromě problému,
> Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install
> sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64
> vidím také
> /usr/include/bits/string3.h: No such file or directory - to tam opravdu
> není. Je to potřeba?
>
>
>
> Krokování tlsm_deferred_ctx_ini:
> > PR_GetCurrentThread () at ../../../nspr/pr/src/pthreads/ptthread.c:635
> > 635    if (NULL == thred) thred = pt_AttachThread();
> > (gdb)
> > 638  } /* PR_GetCurrentThread */
> > (gdb)
> > PR_SetError (code=-8038, osErr=0) at
> ../../../nspr/pr/src/misc/prerror.c:26
> > 26    thread->errorCode = code;
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $5 = 0
> > (gdb) step
> > 27    thread->osErrorCode = osErr;
> > (gdb)
> > 28    thread->errorStringLength = 0;
> > (gdb)
> > 29  }
> > (gdb)
> > SECMOD_RestartModules (force=0) at pk11util.c:1520
> > 1520     return SECFailure;
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $6 = -8038
> ...
>
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $14 = -8038
> > (gdb) step
> > 85  /usr/include/bits/string3.h: No such file or directory.
> >    in /usr/include/bits/string3.h
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $15 = -8038
> ....
>
> > PR_GetCurrentThread () at ../../../nspr/pr/src/pthreads/ptthread.c:635
> > 635    if (NULL == thred) thred = pt_AttachThread();
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $113 = -8038
> > (gdb) step
> > 638  } /* PR_GetCurrentThread */
> > (gdb)
> > PR_SetError (code=-8191, osErr=0) at
> ../../../nspr/pr/src/misc/prerror.c:26
> > 26    thread->errorCode = code;
> > (gdb)
> > 27    thread->osErrorCode = osErr;
> > (gdb)
> > 28    thread->errorStringLength = 0;
> > (gdb)
> > 29  }
> > (gdb)
> > OCSP_InitGlobal () at ocsp.c:944
> > 944    PR_ExitMonitor(OCSP_Global.monitor);
> > (gdb)
> > 942    if (OCSP_Global.cache.entries)
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $114 = -8191
> ....
> 773     if (!once->initialized) {
> (gdb)
> 788       if (PR_SUCCESS != once->status) {
> (gdb) print once->status
> $170 = PR_SUCCESS
> (gdb) step
> 793   }
> (gdb)
> NSS_InitializePRErrorTable () at errstrs.c:39
> 39   }
> (gdb)
> 37     return (PR_SUCCESS == PR_CallOnce(&once,
> nss_InitializePRErrorTableOnce))
> (gdb)
> NSS_InitializePRErrorTable () at errstrs.c:39
> 39   }
> (gdb)
> nss_Init (configdir=0x7fbc48002700 "/etc/openldap/certs",
> certPrefix=0x7fbc705a9aee "", keyPrefix=0x7fbc705a9aee "",
>   secmodName=0x7fbc705dced3 "secmod.db", updateDir=0x7fbc6ef4d083 "",
> updCertPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", updKeyPrefix=0x7fbc6ef4d083 "",
>   updateID=0x7fbc6ef4d083 "", updateName=0x7fbc6ef4d083 "",
> initContextPtr=0x7fbc5640e708, initParams=0x7fbc5640e760, readOnly=1,
> noCertDB=1,
>   noModDB=0, forceOpen=0, noRootInit=1, optimizeSpace=0,
> noSingleThreadedModules=0, allowAlreadyInitializedModules=0,
> dontFinalizeModules=0)
>   at nssinit.c:639
> 639       rv = nss_InitModules(configdir, certPrefix, keyPrefix,
> secmodName,
> (gdb) print rv
> $171 = SECFailure
> (gdb) print PR_GetError()
> $172 = -8191
> ...
> (gdb)
> nss_makeFlags (configdir=0x7fbc48002700 "/etc/openldap/certs",
> certPrefix=0x7fbc705a9aee "", keyPrefix=0x7fbc705a9aee "",
>   secmodName=0x7fbc705dced3 "secmod.db", updateDir=0x7fbc6ef4d083 "",
> updCertPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", updKeyPrefix=0x7fbc6ef4d083 "",
>   updateID=0x7fbc6ef4d083 "", updateName=0x7fbc6ef4d083 "",
> initContextPtr=0x7fbc5640e708, initParams=0x7fbc5640e760, readOnly=1,
> noCertDB=1,
>   noModDB=0, forceOpen=0, noRootInit=1, optimizeSpace=0,
> noSingleThreadedModules=0, allowAlreadyInitializedModules=0,
> dontFinalizeModules=0)
>   at nssinit.c:70
> 70     if (noCertDB) {
> (gdb)
> 71       if (!first) PORT_Strcat(flags,",");
> (gdb) print noCertDB
> $182 = 1
> ....
> Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install
> sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64
> .....
>
> > (gdb)
> > nss_Init (configdir=0x7fbc48002700 "/etc/openldap/certs",
> certPrefix=<value optimized out>, keyPrefix=<value optimized out>,
> >   secmodName=0x7fbc705dced3 "secmod.db", updateDir=<value optimized
> out>, updCertPrefix=0x7fbc48003190 "\320B",
> >   updKeyPrefix=0x7fbc6ef4d083 "", updateID=0x7fbc6ef4d083 "",
> updateName=0x7fbc6ef4d083 "", initContextPtr=0x7fbc5640e708,
> >   initParams=0x7fbc5640e760, readOnly=1, noCertDB=1, noModDB=0,
> forceOpen=0, noRootInit=1, optimizeSpace=0, noSingleThreadedModules=0,
> >   allowAlreadyInitializedModules=0, dontFinalizeModules=0) at
> nssinit.c:639
> > 639      rv = nss_InitModules(configdir, certPrefix, keyPrefix,
> secmodName,
> > (gdb)
> > 652    if (!isReallyInitted) {
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $205 = -8015
>
> ....
>
>
> > (gdb)
> > 722    if (initContextPtr && configStrings) {
> > (gdb)
> > 723      PR_smprintf_free(configStrings);
> > (gdb)
> > 742  }
> > (gdb)
> > NSS_InitContext (configdir=<value optimized out>, certPrefix=<value
> optimized out>, keyPrefix=<value optimized out>,
> >   secmodName=<value optimized out>, initParams=<value optimized
> out>, flags=<value optimized out>) at nssinit.c:844
> > 844    return (rv == SECSuccess) ? context : NULL;
> > (gdb) print rv
> > $214 = SECSuccess
> > (gdb) next
> > 845  }
> > (gdb)
> > tlsm_deferred_init (arg=0x7fbc48002600) at tls_m.c:1804
> > 1804             if (initctx != NULL) {
> > (gdb)
> > 1799             initctx = NSS_InitContext( realcertdir,
> prefix, prefix, SECMOD_DB,
> > (gdb)
> > 1804             if (initctx != NULL) {
> > (gdb)
> > 1805                 certdb_slot =
> tlsm_init_open_certdb(ctx, realcertdir, prefix);
> > (gdb)
> > 1806                 if (certdb_slot) {
> > (gdb)
> > 1808                     ctx->tc_initctx =
> initctx;
> > (gdb) print PR_GetError()
> > $215 = -12285
> ------
>
> Děkuju,
> KB
>
> _______________________________________________
> Linux mailing list
> Linux na linux.cz
> http://www.linux.cz/mailman/listinfo/linux
>


Další informace o konferenci Linux