Oracle & poèet upravených øádkù

Libor Chocholaty chocholaty na gncz.cz
Pondělí Prosinec 11 17:51:34 CET 2000


Jan Serak wrote:

> Vladimir Naprstek wrote:
> >
> > Zdravím,
> > potøeboval bych zjistit, kolik øádkù bylo upraveno pøíkazem UPDATE. Pro
> > klauzuli RETURNING jsem na¹el v nápovìdì, ¾e má tento po¾adavek nahradit
> > vrácením hodnoty nìjakého atributu. Jen¾e to lze pou¾ít, pokud dotaz
> > upraví jen jeden øádek. Víceøádkové dotazy hlásí chybu (vrácena
> > víceøádková hodnota), sum() také nelze pou¾ít (zde nelze pou¾ít
> > skupinovou funkci)...
> >
> > Máte nìkdo nìjaký JEDNODUCHÝ postup?
> > Pou¾ít SELECT SUM(1) FROM....
> > a následnì UPDATE ....
> > se stejnými podmínkami WHERE se mi nechce (a navíc mezi jednotlivými
> > pøíkazy se mù¾e mnoho vìcí zmìnit a nasadit transakci na tak obyèejnou
> > vìc...)
>
> Kazdy cursor v PL/SQL ma atribut %rowcount. DML prikazy, ktere nejsou
> v explicitnim kurzoru, jsou automaticky povazovany za implicitni kurzor
> s nazvem sql. Takze to, co potrebujete je:
>

Pokud to pisete v Embeded SQL pak sqlca[2], tusim. Tedka k tomu nemam
pristup, ale hledejte vyznam sqlca a oraca.

Libor Chocholaty
Další informace o konferenci Test