next up previous contents
Další: Ochrana proti spamu Vzhůru: Sendmail Předchozí: Protokol ESMTP - rozšíření

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions

Standard rozšiřující RFC822. Popsán v RFC2045 až RFC2049 a RFC2231. Umožňuje přenos osmibitových a binárních zpráv a zpráv složených z několika částí. Obsahuje podporu i pro MTA, které nejsou schopny přenášet binární a osmibitové zprávy. Používán nejen pro poštu, ale i pro WWW.

Povinné hlavičky:

MIME-Version: 1.0
Content-Type: typ/podtyp[; parametr ... ]
Content-Transfer-Encoding: přenosové-kódování

Media typy z hlavičky Content-Type:

Oficiální seznam standardních media typů je k dispozici na
http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types.

Parametr v hlavičce Content-Type: pro typy text/*

charset={us-ascii,iso-8859-[1-9]}

Hodnoty hlavičky Content-Transfer-Encoding:

Seznam na http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/transfer-encodings.

7bit sedmibitový text (členěný na řádky s max. 998 znaky + CRLF)
8bit osmibitový text (členěný na řádky s max. 998 znaky + CRLF)
binary skutečně binární data
quoted-printable sedmibitové kódování osmibitových textů
base64 sedmibitové kódování binárních souborů

Použití osmibitových dat v hlavičkách (RFC-2047)

=?ISO-8859-2*CS?Q?Petr=20Kol=E1=F8?=

Místo ISO-8859-2 může být libovolné MIME kódování. Nepovinné *CS specifikuje jazyk. Q znamená quoted-printable, alternativou je B -- base64.


next up previous contents
Další: Ochrana proti spamu Vzhůru: Sendmail Předchozí: Protokol ESMTP - rozšíření

Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>