next up previous contents
Další: Příklady konfigurací Vzhůru: Sendmail Předchozí: MIME - Multipurpose Internet

Ochrana proti spamu

První dvě opatření chrání lokální uživatele, nejdůležitější je ale třetí -- uzly, které nebrání relayingu, se mohou dostat na černou listinu stejně jako spameři.

Proč spammeři používají relaying?

Prostředky ochrany proti spamu

U většiny MTA jsou dostupné až v posledních verzích. Sendmail použijte verze nejméně 8.8.8.

Další informace:
http://www.informatik.uni-kiel.de/~ca/email/check.html
http://maps.vix.com
http://spam.abuse.net/spam/

Antispamová opatření

Asi nejúplnější kolekce antispamových a antirelayových pravidel pro sendmail verze 8.8 je v http://www.informatik.uni-kiel.de/~ca/email/rules/check.tar. Balík se rozbalí v adresáři cf, vznikne adresář hack a soubory *.check s popisem použití. Přinejmenším antirelayová pravidla by měla být nainstalována na každém počítači, který je trvale připojen k Internetu bez použití firewallu, a na kterém běží SMTP démon.

Pro podřízené poštovní počítače na uzlu mohou stačit pravidla, která nepoužívají hašované databáze. Tato pravidla je možné použít i pro počítače, na nichž se podporu používání datábází nepodařilo zprovoznit. Ze zmíněného balíku to jsou sady z hack/check_mail.m4 a hack/check_rcpt2.m4:

Pro hlavní poštovní počítače by měly být použity pravidla z hack/check_mail3.m4 a hack/check_rcpt4.m4 a hack/check_relay3.m4.


next up previous contents
Další: Příklady konfigurací Vzhůru: Sendmail Předchozí: MIME - Multipurpose Internet

Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>