LINUX  

Knihy o Linuxu v češtině


Linux - praktická bezpečnost Název:   Linux - praktická bezpečnost
Autor: Ramón J. Hontanón
Vydavatel: Grada
ISBN: 80-247-0652-0
Datum vydání: 28.08.2003
Počet stran: 440
  Recenze:   www.abclinuxu.cz
www.linuxzone.cz
www.pcworld.cz
www.root.cz

Nejucelenější a nejpokročilejší příručka k zabezpečení Linuxu, jakou je možno
získat. Je napsána expertem na zabezpečení Linuxu s více než deseti lety
zkušeností. Autor vás naučí krok za krokem všechny standardní i vyspělé
techniky, které musíte znát, abyste ochránili vaše systémy Linux před hrozbami
všeho druhu. Tyto techniky podrobně ilustrují stovky jasných a konzistentních
příkladů.

ANOTACE

Toto je nejucelenější příručka k zabezpečení Linuxu, jakou je možno získat. Je
napsána expertem na zabezpečení Linuxu s více než deseti lety zkušeností. S
její pomocí se naučíte krok za krokem všechny standardní i vyspělé techniky,
které musíte znát, abyste ochránili své systémy Linux před hrozbami všeho
druhu. Tyto techniky podrobně ilustrují stovky jasných a konzistentních
příkladů. Je to rozsáhlý manuál, který je určen správcům sítě a zkušenějším
uživatelům Linuxu. Jelikož popisuje koncepty zabezpečení, předpokládá se u
čtenáře alespoň základní znalost správy operačního systému a základů sítí
TCP/IP. Jednotlivá bezpečnostní témata jsou uváděna účelně. Za každým pojmem je
krátce uvedena teorie s důrazem na jeho aplikaci při správě serveru s příklady
a vzorovými konfiguracemi. Idea je jednoduchá: umožnit správci systému
zabezpečit servery se systémem Linux bez omezení jejich výkonu a úrovně služeb.
Ačkoliv jsou popisovány všechny bezpečnostní nástroje v souvislosti se systémem
Linux, je většina informací použitelná i pro jiné varianty Unixu. Unixové
systémové nástroje jsou většinou, přes rozdílné operační systémy, zdrojově
kompatibilní. Bezpečnostní témata jsou v této knize seřazena podle vzdálenosti
od jádra operačního systému. Počínaje základem (zabezpečením systému),
pokračuje přes síťovou vrstvu, dále aplikační vrstvu až po perimetr, kde se
privátní síť stýká s veřejným internetem. Kromě toho se tato kniha zabývá
vzdáleným přístupem k síti pomocí vytáčeného spojení a silného ověřování
uživatelů. V popisu každé z těchto vrstev čtenář nalezne odkazy na různé
veřejně dostupné nástroje a nativní nástroje Linuxu, včetně kompletních
instrukcí pro jejich úspěšnou instalaci a nastavení. Cílem této knihy je
poskytnout ucelenou příručku pro zabezpečení linuxových serverů od základu.
Zkušenější správce sítě, který již má nějaké zkušenosti se zabezpečením na
systémové a síťové úrovni, může tuto knihu používat jako příručku pro
nasazování aplikací a mechanismů pro zabezpečení perimetru a pro vysvětlení již
implementovaných bezpečnostních nástrojů.

O AUTOROVI

Ramón J. Hontanón působil více než deset let na poli Unixu, TCP/IP, sítí a
zabezpečení informací. Pracoval jako vývojář aplikací pro Unix, správce
unixových systémů, konzultant pro zabezpečení informací a naposledy jako
vedoucí manažer pro bezpečnostní produkty ve společnosti UUNET Technologies. Má
rozsáhlé zkušenosti s vytvářením bezpečnostních auditů pro státní agentury a
finanční instituce a s návrhem unixových bezpečnostních řešení pro interní
zabezpečení i zabezpečení klientů.

Z OBSAHU

Předmluva
Poděkování
Úvod
Kdo by si měl koupit tuto knihu
Jak je tato kniha uspořádána
Konvence
Pomozte nám pomoci vám

Část 1: Zabezpečení systému
Kapitola 1: Základy zabezpečení Linuxu
Kapitola 2: Instalace a nastavení systému
Kapitola 3: Sledování a audit systému
Část 2: Zabezpečení sítě
Kapitola 4: Nastavení síťových služeb
Kapitola 5: Sledování a auditování sitě
Část 3: Zapbezpečení aplikací
Kapitola 6: Elektronická pošta
Kapitola 7: Služby HTTP
Kapitola 8: Zabezpečení služby Samba
Část 4: Zabezpečení perimetru
Kapitola 9: Firewally na úrovni síťové vrstvy
Kapitola 10: Firewally na úrovni transportní vrstvy
Kapitola 11: Firewally na úrovni aplikační vrstvy
Část 5: Vzdálený přístup a ověřování
Kapitola 12: Virtuální privátní sítě
Kapitola 13: Silné ověřování uživatelů
Přílohy
Příloha A: Další zdroje informací
Příloha B: Moduly PAM


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Nevyžádaná a komerční pošta a další splašky nechť chodí na adresu splasky@linux.cz