LINUX  

Knihy o Linuxu v češtině


Linux - kapesní průvodce administrátora Název:   Linux - kapesní průvodce administrátora
Autor: Martin Kysela
Vydavatel: Grada
ISBN: 80-247-0733-0
Datum vydání: 09.08.2004
Počet stran: 192
  Recenze:   pocitace.sme.sk

V této knize získá čtenář základní povědomí o správě operačního systému
GNU/Linux a naučí se řešit nejčastější problémy, které se mohou při práci s
tímto systémem naskytnout. Autor probírá jak oblast instalace a základní
konfigurace systému, tak i nastavení uživatelských účtů nebo například správu
sítě, stranou však nezůstane ani oblast bezpečnosti.

ANOTACE

Operační systém GNU/Linux si získává stále větší počet příznivců jak mezi
domácími uživateli, tak i mezi profesionály a většími společnostmi. Má-li však
jeho nasazení přinášet výhody, musíme s ním umět správně zacházet - a to nejen
jako uživatelé, ale zejména jako administrátoři. V této knize získá čtenář
základní povědomí o správě operačního systému GNU/Linux a naučí se řešit
nejčastější problémy, které se mohou při práci s tímto systémem naskytnout.
Autor probírá jak oblast instalace a základní konfigurace systému, tak i
nastavení uživatelských účtů nebo například správu sítě. Stranou však nezůstane
ani oblast bezpečnosti. Zde se čtenář naučí sestavit pravidla pro vlastní
jednoduchý firewall na bázi ipchains i iptables a vytvořit bezpečnostní
politiku. Důraz není kladen jen na samotné fungování operačního systému, ale i
na jeho jednotlivé složky. Ke slovu se tak dostává například konfigurace X
Window systému. Čtenář se také dozví, jak zautomatizovat některé často
prováděné úkony pomocí nástrojů At a Cron nebo jak sestavit jednoduchý
shellovský skript, který může zajišťovat správnou funkci některých systémových
služeb. Na své si ale přijdou i pokročilí administrátoři, neboť v knize
naleznou mimo jiné popis souborového systému /proc dle jádra 2.4 a 2.6.
Samozřejmostí je také popis systémových logů a jejich fungování nebo využití
nejrůznějších volně dostupných nástrojů pro monitorování systému. V dalších
částech jsou popsány vlastnosti démonu inetd a jeho nástupce - xinetd.
Samozřejmě je probrán i proces init a systémové úrovně běhu, zkrátka vše
nezbytné pro pochopení architektury systému. Část věnovaná sítím se zabývá
teoretickým fungováním sítí TCP/IP a UUCP, dále pak přiřazováním IP adresy a
jejich rozlišováním. Tato kapitola je navíc doplněna o výklad moderní
technologie IPv6. Dále se dostávají ke slovu ARP tabulky, protokoly PPP a SLIP
a řada dalších věcí, včetně směrování. V závěru knihy pak naleznete řadu
praktických rad a doporučení. Mimo jiné se tak například dozvíte, jaké jádro
zvolit pro server a jaké pro domácí stanici, jak provést překlad jádra anebo
jak funguje démon syslogd. Nakonec bude probrána i konfigurace SSH na serverové
straně a na straně klienta nebo způsoby zálohování dat.

O AUTOROVI

Martin Kysela se operačním systémem GNU/Linux zabývá již deset let jako
programátor a systémový administrátor. Je autorem několika knih s touto
tematikou a více než tisíce odborných článků na prestižních internetových
portálech root.cz, linuxzone.cz, zive.cz a dalších. Také je zakladatelem a
vůdčí osobností Českého sdružení uživatelů svobodného software (CZGNU), členem
Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG) a jedním ze
zakladatelů členů Liberecké Linuxové Ligy (LLL). Specializuje se na
problematiku bezpečnosti a systémové integrace heterogenních sítí. Mezi jeho
zájmy patří psychologie, marketing a tradiční jihočínská bojová umění.

Z OBSAHU

Obsah
Předmluva
Co v této knize naleznete?
Typografické konvence
Poděkování

1. Trocha teorie
1.1 Pár slov z historie
1.2 GNU/Linux vs. Linux
1.3 Open source vs. free software
Shrnutí
Kontrolní test

2. Úvod do práce se systémem
2.1 Koncepce systému
2.2 Základní příkazy
Shrnutí
Kontrolní test

3. Základy administrace systému
3.1 Uživatelé a skupiny
3.2 Práva souborů
3.3 At a Cron – pomocníci pro správce
3.4 SED – Stream editor
3.5 GNU awk
3.6 Regulární výrazy
3.7 Řetězení a přesměrování vstupů a výstupů
Shrnutí
Kontrolní test

4. Správa systému
4.1 Adresářová struktura
4.2 Virtuální souborový systém /proc
4.3 Souborové systémy
4.4 Zálohování
4.5 Systémové logy a hlášení
4.6 Swap – virtuální paměť v praxi
4.7 Proces init
4.8 Superserver inetd a xinetd
4.9 Nastavení času a časové zóny
Shrnutí
Kontrolní test

5. Správa síťových služeb
5.1 DNS – Domain Name Services
5.2 FTP – File Transport Protocol
5.3 Webový server Apache
5.4 SMTP server Postfix
5.5 Konfigurace lokální sítě
Shrnutí
Kontrolní test

6. Bezpečnost
6.1 Kdo je vlastně útočník? Co od nás chce?
6.2 Model bezpečnosti
6.3 Typy útoků
6.4 Jak dovnitř?
Shrnutí
Kontrolní test

Slovo závěrem
Další užitečné zdroje informací
Rejstřík


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Nevyžádaná a komerční pošta a další splašky nechť chodí na adresu splasky@linux.cz