LINUX  

Knihy o Linuxu v češtině


Linux ve světě Windows - průvodce administrátora heterogenních sítí Název:   Linux ve světě Windows - průvodce administrátora heterogenních sítí
Autor: Roderick W. Smith
Vydavatel: Grada
ISBN: 80-247-1470-1
Datum vydání: 06.04.2006
Počet stran: 460
  Recenze:   www.linuxzone.cz

Jelikož jsou linuxové systémy levné, bezpečné, stabilní a snadno
spravovatelné, stávají se stále častěji používanějšími serverovými systémy.
Abyste nestáli stranou a velmi dobře porozuměli problematice integrace Linuxu
do sítí, kde dominují Windows, nemůžete ponechat stranou tuto jedinečnou
knihu. Zatímco jiné knihy se této problematice věnují spíše okrajově, zde se
dozvíte vše a do úplných detailů o souvislostech, možnostech a konkrétních
postupech v těchto dvou operačních systémech - od vytvoření print a
souborového serveru, přes ověřování uživatelů či filtraci spamu a virů z
elektronické pošty, až po postupy při zálohování. Stranou nezůstávají ani
možnosti vzájemné spolupráce či nahrazení funkce vašeho stávajícího Windows
serveru Linuxem.

O autorovi

Roderick W. Smith je správce sítí, má svůj sloupek v Linux Magazine a je
autorem několika knih o počítačích, například Advanced Linux Networking, Linux
Power Tools, The Definitive Guide to Samba 3, FreeBSD: The Complete Reference
nebo Linux System Administration. Zajímá se především o Linux, open source
software a vědeckofantastickou literaturu. Žije ve Woonsocketu, má jednu
sestru a jeden doktorát z psychologie.

Anotace

Linux je známý svými nízkými náklady, vysokou bezpečností, spolehlivostí a
jednoduchostí správy. Není proto divu, že se v podnikatelské sféře, vládě i
dalších institucích objevuje čím dál častěji. Ve zmíněných sítích dnes
většinou převládají Windows, ale jejich správci si stále častěji uvědomují, že
místo navyšování počtu stanic s Windows se v mnoha případech vyplatí nasadit
Linux. Ze sítí s jedním typem stanic se tak stávají sítě heterogenní neboli
různorodé a potřeba pochopit možnosti vzájemné spolupráce Windows a Linuxu
roste.

Kniha Linux ve světě Windows se zabývá nasazením Linuxu v sítích, ve kterých
převládají Windows. Předmětem zájmu knihy jsou především situace, ve kterých
může Linux zcela nahradit nebo alespoň vhodně doplnit servery s Windows.
Podobnými tématy se zabývají i další knihy, obvykle se ale nepouští do takové
hloubky.

V této knize se dozvíte:

- Jak vytvořit souborový a tiskový server pro stanice s Windows, Linuxem
  i Mac OS.
- Jak pro uživatele Windows i Linuxu použít jeden jediný autentizační systém.
- Jak nahradit zastaralou doménu Windows NT 4.0 pomocí Linuxu a ušetřit si
  řadu výdajů.
- Jak se zbavit nevyžádané pošty a virů dříve než se dostanou k	uživatelům.
- Jak po síti snadno zálohovat stanice s Windows i Linuxem.
- Jak nasadit tenké linuxové klienty.

Kniha se nezaměřuje na žádnou konkrétní distribuci Linuxu. Nezávisle na
distribuci používané ve vaší firmě v ní tedy najdete užitečné informace, které
vám pomohou Windows a Linux na vaší síti zkamarádit.


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Nevyžádaná a komerční pošta a další splašky nechť chodí na adresu splasky@linux.cz