LINUX  

Knihy o Linuxu v češtině


Linux - bezpečnost a exploity Název:   Linux - bezpečnost a exploity
Autor: Miroslav Dobšíček, Radim Ballner
Vydavatel: Kopp
ISBN: 80-7232-243-5
Datum vydání: 2004
Počet stran: 160
  Recenze:   www.abclinuxu.cz
www.linuxzone.cz
www.root.cz

Zajímalo vás někdy, jaké problémy řeší bezpečnostní komunita, jakými znalostmi
disponuje skutečný hacker, co se děje pod pokličkou operačního systému a co
znamenají tajemné exploity?

Pokud ano, tak právě držíte v rukou knihu, která je svým způsobem naprosto
ojedinělá. Uvedené poznatky totiž ještě nikdy nebyly v takové míře a
přehlednosti zpracovány pro širší odbornou veřejnost. Jistě oceníte, že kniha
je stručná a plná příkladů a obsahuje řadu jasných a konkrétních informací.

Na počátku vás seznámíme s nedostatky současné PC architektury na bázi
procesorů kompatibilních s Intel x86. Dozvíte se, jaké kompromisy musí operační
systémy na této platformě udělat a jak dalekosáhlé bezpečnostní problémy to
způsobuje. Dále přijde na řadu jazyk C. Mezi jeho silné vlastnosti patří vysoká
efektivita a rychlost výsledného kódu. Cenou za to je bohužel vysoká možnost
vzniku programátorských chyb s fatálními důsledky. Ve stěžejní části knihy vás
postupně provedeme typickými chybami při psaní kódu v jazyce C a ukážeme, jakým
způsobem dovede hacker napsat a vložit příslušný exploit.

Následuje výčet možností, jak minimalizovat vznik a případný dopad těchto chyb.
Stranou nezůstane ani výklad virů a červů, které mohou pro Linux znamenat
stejnou pohromu, jakou již známe z jiných operačních systémů.


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Nevyžádaná a komerční pošta a další splašky nechť chodí na adresu splasky@linux.cz