LINUX  

Knihy o Linuxu v češtině


Linux - praktický průvodce - 2. vydání Název:   Linux - praktický průvodce - 2. vydání
Autor: Michal Brandejs
Vydavatel: Konvoj
ISBN: 80-7302-050-5
Datum vydání: 2003
Počet stran: 312
  Recenze:   www.linuxzone.cz
www.volny.cz

Předkládáme čtenáři knihu s názvem Linux. Kniha není a nemůže být zase až tak
moc o Linuxu, jak by mohlo z názvu vyplývat, protože jde o uživatelského
průvodce. Nechceme čtenáře podvádět, pouze jsme se vědomě dopustili stejné
nepřesnosti, jaké se dopouští většina uživatelů, když o Linuxu hovoří. Dovolíme
si však dopouštět se této nepřesnosti i nadále a v textu povětšinou budeme na
Linux odkazovat jako na kompletní operacní system vybudovaný nad jádrem Linuxu.

V čem onen problém spočívá: Linux je totiž pouze jádro operačního systému. V
současné době se po zhuštění stale dá zapsat na tři diskety. My však máme na
mysli kompletní operační systém vystavěný nad jádrem Linux. Ten se distribuuje
rninimálně na jednom CD. Ze zorného úhlu uživatele vidíme shell, jeho příkazy,
jiné externí příkazy, aplikace apod. Toto však již není Linux, pouze to vše
funguje - a dobře - nad Linuxem. Většina shellů, příkazů a aplikací nevznikla
speciálně pro Linux. Vznikla v rámci tzv. GNU projektu.

Projekt GNU (Gnu's Not UNIX) založil pan Richard Stallman k vybudování
kompletního operačního systému, na němž se bude podílet řada programátorů a
jehož výsledky budou volně dostupné počítačové veřejnosti. Programy dostupné v
rámci GNU jsou chráněny tzv. GNU General Public License (GPL), která na rozdíl
od všech ostatních licencí garantuje každému právo programy svobodně sdílet a
předávat dále. Ať se program distribuuje zdarma, nebo za peníze, příjemce
programu musí mít stejné právo jej distribuovat dále, jako má distributor. Text
GNU GPL najdete zpravidla v každém GNU balíku například pod nazvem COPYING.
Pozdeji pan Stallman založil Free Software Foundation, které shromažďuje
příspěvky a sponzorské dary, a financuje z nich další rozvoj software GNU. A
protože GNU shelly, příkazy a aplikace jsou dostupné ve zdrojových souborech
jazyka C a jsou naprogramovány tak, aby byly přenositelné, setkáváme se s nimi
ve většině dalších systémů typu UNIX: BSD/OS firmy BSDI, NetBSD, FreeBSD a není
problém je přeložit, sestavit a provozovat i pod ryze komerčními systémy: IRIX,
Solaris, ULTRIX apod. U uživatelů těchto všech systémů nalezne tato kniha
uplatnění a najde si svoje čtenáře.

Z obsahu

  * Stručná historie
  * Základy práce v systému
  * Systém souborů
  * Uživatelské rozhraní - bash
  * Manipulace s textem
  * Nástroje pro textové zpracování
  * Nástroje pro práci se soubory
  * Další nástroje shellu
  * Nástroje pro porovnávání souborů
  * Nástroje pro prohledávání adresářů
  * Další příkazy

Recenzi na tuto knihu naleznete na www.linuxzone.cz


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Nevyžádaná a komerční pošta a další splašky nechť chodí na adresu splasky@linux.cz