LINUX  

Knihy o Linuxu v češtině


Pokročilé programování v operačním systému Linux Název:   Pokročilé programování v operačním systému Linux
Autor: Mitchell, Mark - Oldham, Jeffrey - Samuel, Alex
Vydavatel: Soft Press
ISBN: 8086497291
Datum vydání: 25.11.2002
Počet stran: 320
  Recenze:   www.linuxzone.cz
www.root.cz

Kniha je určena programátorům, kteří jsou již obeznámení s programováním v
jazyce C. Autoři Alex Samuel, Jeffrey Oldham a Mark Mitchell ze společnosti
CodeSourcery LLC pojali knihu jako učebnici vysvětlující nejdůležitější pojmy a
techniky programování efektivně využívající vlastností operačního systému
Linux.

Pokud jste programátory mající zkušenosti s programováním v operačním systému
Linux nebo v jiných operačních systémem typu UNIX, nebo máte zájem o vývoj
programového vybavení GNU, je kniha určena právě vám. Také si ji mohou přečíst
ti, kdo mají zkušenosti s programováním pro jiné počítačové platformy
(například MS Windows) a chtějí svoje programy přenést do prostředí operačního
systému Linux. Informace uvedené v této knize jsou použitelné pro programátory
píšící v jazyce C i v jazyce C++. Dokonce i programátoři píšící v jiných
jazycích shledají tuto knihu užitečnou, protože aplikační programové rozhraní a
konvence platné pro jazyk C jsou základem pro psaní programů v operačním
systému Linux.

CodeSourcery je společnost, která soustřeďuje osoby nadšené pro tvorbu
programátorských vývojových nástrojů. Společnost si získala vedoucí postavení,
pokud jde o vývoj překladačů GNU C a C++. Také vyvíjí nové programátorské
nástroje pro operační systém UNIX a kromě vývoje programového vybavení na
zakázku a konzultačních služeb přispívá k vývoji programového vybavení
open-source.

Pokud vyvíjíte aplikace pro operační systém Linux, bude vám tato kniha
užitečnou pomůckou.

  * Naučíte se tvořit programy chovající se podle očekávání uživatelů.
  * Budete umět psát komplikovanější programy využívající více procesů, více
   lehkých procesů neboli vláken, komunikaci mezi procesy a interakci s
   technickým vybavením počítače.
  * Vaše programy budou spolehlivější, rychlejší a bezpečnější.
  * Porozumíte zvláštnostem operačního systému Linux včetně jeho omezením,
   speciálním vlastnostem a konvencím.

Cílem společnosti CodeSourcery je poskytovat vývojové nástroje pro operační
systém Linux, které se mohou srovnávat s komerčními produkty co do kvality i co
do standardizace. Společnost také poskytuje konzultační a inženýrské služby.
Bližší informace najdete na stránce WWW: www.codesourcery.com.


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Nevyžádaná a komerční pošta a další splašky nechť chodí na adresu splasky@linux.cz