Linux  

Mailing listy na Linux.CZ


Linux | Talk | CZman | Editors | Press | RedHat-CZ | Sendmail | Databases | Docbook | Test
Počítač odysseus.linux.cz spravuje poštu pro doménu Linux.CZ. Na tomto počítači běží program Qmail a balík EZMLM pro správu diskusních listů. K dispozici jsou statistiky Qmailu.

V doméně Linux.CZ běží několik diskusních listů. Pokud chcete založit nějaký diskusní list o open source produktu nebo jiné nekomerční iniciativě (zejména, pokud se týká Linuxu), jsme ochotni poskytnout vám prostor na našem systému. V tom případě kontaktujte postmaster@linux.cz.

V současné době jsou zde tyto veřejné diskusní listy:


Linux

Zaměření: Diskuse o operačním systému Linux
Archív:
Index listu

Prohledávání:
pomocí linux.cz
pomocí google.com

News: cz.comp.linux (poznámka o news serverech)

Dokumenty: Meta-FAQ.

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu linux-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu linux-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu linux-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ano. Pro přihlášení pošlete mail na adresu linux-digest-subscribe@linux.cz.
Správce listu: linux-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.
Poznámky: Existuje sub-list linux-ascii@linux.cz, který filtruje příspěvky s diakritikou do US-ASCII. Pro přihlášení pošlete mail na adresu linux-ascii-subscribe@linux.cz.

Talk

Zaměření: Volná diskuse o operačním systému Linux a souvisejících tématech
Archív:
Index listu

Prohledávání:
pomocí linux.cz


Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu talk-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu talk-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu talk-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ano. Pro přihlášení pošlete mail na adresu talk-digest-subscribe@linux.cz.
Správce listu: talk-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.

CZman

Zaměření: České manuálové stránky k Linuxu a problémy lokalizace.
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz
pomocí google.com

News: cz.comp.linux.czman (poznámka o news serverech)
Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu czman-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu czman-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu czman-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: czman-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.
Poznámky: Existuje sub-list czman-ascii@linux.cz, který filtruje příspěvky s diakritikou do US-ASCII. Pro přihlášení pošlete mail na adresu czman-ascii-subscribe@linux.cz.

Editors

Zaměření: Textové editory, jejich vlastnosti a používání
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

News: cz.comp.editors (poznámka o news serverech)
Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu editors-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu editors-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu editors-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: editors-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.
Poznámky: Existuje sub-list editors-ascii@linux.cz, který filtruje příspěvky s diakritikou do US-ASCII. Pro přihlášení pošlete mail na adresu editors-ascii-subscribe@linux.cz.

Press

Zaměření: Tiskové zprávy CZLUGu a obecně informace pro tisk od CZLUGu
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu press-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu press-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu press-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: press-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Moderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.

RedHat-CZ

Zaměření: Lokalizace RedHat Linuxu
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu redhat-cz-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu redhat-cz-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu redhat-cz-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: redhat-cz-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.

Sendmail

Zaměření: Sendmail a programy pro přenos pošty.
Archív:
Index

Prohledávání: pomocí linux.cz

News: cz.comp.mail.sendmail (poznámka o news serverech)
Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu sendmail-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu sendmail-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu sendmail-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: sendmail-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.
Poznámky: Existuje sub-list sendmail-ascii@linux.cz, který filtruje příspěvky s diakritikou do US-ASCII. Pro přihlášení pošlete mail na adresu sendmail-ascii-subscribe@linux.cz.
Tento list není specificky zaměřen pouze na program sendmail nebo na přenos pošty pouze pod operačním systémem Linux.

Databases


Zaměření: Problematika databází.
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu databases-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu databases-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu databases-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: databases-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.
Poznámky: Existuje sub-list databases-ascii@linux.cz, který filtruje příspěvky s diakritikou do US-ASCII. Pro přihlášení pošlete mail na adresu databases-ascii-subscribe@linux.cz.

Docbook


Zaměření: Systém pro tvorbu dokumentace Docbook
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu docbook-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu docbook-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu docbook-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: docbook-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.

Ruby

Zaměření: Programováví v jazyce Ruby
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu ruby-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu ruby-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu ruby-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ne.
Správce listu: ruby-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.Test

Zaměření: Testování vlastností listserveru
Archív:
Index

Prohledávání:
pomocí linux.cz

Nápověda listserveru: Pošlete mail na adresu test-help@linux.cz
Přihlášení: Pošlete mail na adresu test-subscribe@linux.cz. Další informace (přihlášení se pod jinou adresou a podobně) viz nápověda.
Odhlášení: Pošlete mail na adresu test-unsubscribe@linux.cz. Další informace (odhlášení se z jiné adresy a podobně) viz nápověda.
Digest: Ano. Pro přihlášení pošlete mail na adresu test-digest-subscribe@linux.cz.
Správce listu: test-owner@linux.cz. Správce kontaktujte jen v případě, že jste četli nápovědu listserveru. Běžné přihlašování, odhlašování a podobně zvládne listserver daleko rychleji než jeho správce.
Vlastnosti listu: Nemoderovaný, k přihlášení není nutný souhlas správce.
Poznámky: List je určen opravdu jen pro testování.


News servery

Vyberte si příslušnou skupinu (například cz.comp.linux) na news serveru svého poskytovatele připojení. News servery obvykle mají omezeno posílání zpráv (a někdy i čtení) pouze na daného poskytovatele a jeho zákazníky. Jako příklad uvádíme některé české news servery, z nichž ne všechny jsou veřejné:


news.muni.cz
news.vslib.cz
news.cvut.cz
news.fee.futbr.cz
news.faf.cuni.cz


Petr Vaněk, Jan "Yenya" Kasprzak
Datum poslední změny: 26. ledna 2004

[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]