- předchozi článek - následující článek - obsah -

Linuxové noviny Březen 1998

Úvodem

Pavel "ať už je tohle číslo za mnou" Janík ml., 11. března 1998

Bezpečnost. Bezpečnost. Bezpečnost. V poslední době slyšíme toto slovo stále častěji. Po Internetu se totiž pohybuje velká spousta citlivých dat, jejichž zneužití by jejich majitelům přineslo obrovské finanční ztráty. Ale nejen po Internetu. Většina intranetů také obsahuje citlivé údaje, které je potřeba chránit jak před vnějšími, tak i vnitřními nepřátely (ostatně - zeptejte se v NASA ...).

Komerční systémy poskytující zabezpečení dat jsou velmi drahé a někdy jejich cena dokonce převyšuje případnou finanční ztrátu způsobenou únikem informací. Jinak je tomu ve světě Linuxu. Přímo v jeho zdrojových textech je zabudován mechanismus umožňující firewalling. Tento mechanismus popisuje Pavel Kaňkovský v článku Filtrování paketů v Linuxu. Dokonalejší, avšak stále volně šiřitelnou obdobou, je firewalling na bázi IP Firewall Chains Firewall v řetězech.

K bezpečnosti serverů s operačním systémem Linux také pomáhá balík TCP wrapper, který nám představí Leo Hadacz ve svém článku TCP wrapper. Vzdálený přístup k již dokonale zabezpečenému serveru si zajistíme programem Secure Shell, který popíše Jan Pazdziora (SSH - Secure shell).

Zatím tedy dokážeme zabezpečit server zvenčí a dokážeme se na něj i zvenčí přihlásit. Ale ještě jsme neřešili otázku lokální bezpečnosti. Té se ve svých článcích dotknou David Rohleder (článek Přetečení bufferu) a Pavel Kaňkovský (článek S-bit - životu nebezpečno).

Zatím jsme poněkud zanedbali otázku bezpečnosti služeb. Nejpoužívanějšími službami na Internetu vůbec jsou email a WWW. Bezpečnost emailu je zajišťována mechanismem PGP, který nám popíše Petr Kolář v článku nazvaném Pretty Good Privacy. (Ne)bezpečnosti protokolu HTTP se budeme věnovat v některém z příštích čísel Linuxových novin.

V březnovém čísle Linuxových novin dále najdete druhý díl seriálu o dokumentaci v Emacsu od uznávaného odborníka Milana Zamazala (Emacs? Help! (2.část)) a také pokračování seriálu o RPM, jehož autorem je Jan "Yenya" Kasprzak (Získávání informací z databáze RPM).

Mezi pravidelné rubriky Linuxových novin patří Měsíc v comp.os.linux.announce a Co nového na sunsite.unc.edu?. Petr Bárta se ujal rubriky Linux Journal.

Petr Olšák nám ve svém článku Linux na katedře matematiky FEL ČVUT představí Linux tak, jak jej asi neznáte - jako pracovní a aplikační server pro celou fakultu. Článek Petra Olšáka je dalším důkazem toho, že při koupi nového programového i technického vybavení se vyplatí uvažovat a vybrat nejvýhodnější, nikoli nejdražší, variantu.

No a nakonec se můžete trošku pousmát, protože budete jistě unaveni četbou pravděpodobně nejobsáhlejšího čísla Linuxových novin.

A konečně se mohu jít věnovat své přítelkyni ... *


- předchozi článek - následující článek - obsah -