- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 01/2000

C pro zelenáče?

Zdeněk Havelka, 10. prosince 1999

[ obálka knihy ]  

Název: Programovací jazyk C pro zelenáče
Autor: Petr Šaloun
Vydal: Neokortex http://www.neo.cz/
ISBN 80-86330-02-X, doporučená cena 199 Kč.

Jak už stojí v podtitulu, jde o knihu pro "zelenáče", tedy ty z nás, kteří zatím o programovací jazyk C ani nezavadili. Rozhodně tedy nemůžete čekat, že po jejím přečtení budete vytvářet plnohodnotné programy a aplikace v tomto jazyce - spíš byste díky této knize měli získat dobrý základ pro pozdější studium a hlubší pochopení tohoto stále aktuálního a široce používaného jazyka (alespoň pokud jde o programování systémových aplikací).

Kinha je rozdělena na čtyři základní části. První velmi krátká část je věnována základní terminologii, vysvětlení co je programovací jazyk C, kde jsou jeho kořeny, k čemu a proč se právě tento jazyk používá. Následuje obligátní a nezbytný "Hello, world", který nemůže chybět snad v žádné učebnici programování. Už by to opravdu chtělo změnu...

Druhá část pokračuje úvodem do základů jazyka, struktury členění programu a řízení chodu, vytváření funkcí a končí zpracováním textového vstupu a výstupu a základními příkazy pro preprocesor.

Třetí část se věnuje zejména práci s ukazateli a jejich praktickému využití při práci s řetězci a poli. Následně navazuje na práci s I/O popsanou v předchozí části, tentokrát se ale popisuje práce se soubory. Kapitola pokračuje deklaracemi složitějších datových typů (struct, union), bitovými poli a končí popisem dynamické alokace paměti, seznamem a polem ukazatelů.

Poslední část knihy je věnována přílohám - najdete zde základní informace o dostupném GNU software (gcc a jeho DOS port DJGPP, RHIDE). Tady by možná bylo lépe orientovat uživatele spíše na unixové prostředí a editor Emacs, ale to je příliš subjektivní a záleží na tom, zda už má uživatel nějaké předchozí zkušenosti např. s vývojovými prostředími pro Turbo Pascal apod.

Krom toho ještě můžete na adrese http://www.cs.vsb.cz/saloun/publik/c4zelenace nalézt zdrojové texty v knize uvedených programů, soupis chyb a další užitečné odkazy.

Rozčlenění na kapitoly je vcelku logické a vhodně zvolené. Všechny kapitoly obsahují podrobně okomentované výpisy zdrojových textů pro demonstraci popisovaných vlastností jazyka. Kde je to jen trochu možné, uvádí autor typické konstrukce a způsoby použití, upozorňuje na nejčastější chyby a pochopitelně neopominul ani základní rady, s jejichž pomocí by zdrojové texty měly být čitelnější a přehlednější. Na některých místech (ale je jich poskrovnu) je uživatel odkázán na pozdější výklad, ale tomu se vyhnout nedá a narazíte na to snad ve všech učebnicích programování.

Po stránce úpravy lze ocenit, že autor se pokusil zvýraznit pomocí grafických symbolů některá místa v textu.

Na druhou stranu, jsou zde časté nedostatky v typografii, které působí dosti rušivě. Jako příklad bych mohl uvést hned první obrázek na straně 19, vytištěný zrcadlově, podivné fonty použité pro některé matematické symboly (&,-,/) v celém textu (odlišný typ písma, tloušťka či velikost), na straně 87 odkaz na špatné číslo stránky nebo na straně 90 zcela chybějící číslo stránky - místo něj je zde pouze dvojice otazníků. Rovněž použitý papír a vazba poněkud snižují užitnou hodnotu, zvláště pokud se do tajů jazyka C noříte v autobusu či tramvaji.

Vzhledem ke svému obsahu vám ale kniha pravděpodobně poslouží jen pro první rychlý úvod do jazyka C a pokud vás neodradí, napříště už stejně budete potřebovat podrobnější a detailnější manuál nebo referenční příručku jazyka.

Pokud mám mluvit za sebe, žádné aplikace v jazyce C nevytvářím a stále mám za to, že pro zpracování vstupních dat a základní aplikace pro komunikaci s DB či jednodušší CGI aplikace bez nároků na rychlost a co nejmenší zatížení OS upotřebím spíše nějaký jazyk vyšší úrovně, např. Python (o objektovém přístupu a získání správných návyků nemluvě).

Jazyk C mne zajímá spíše z pohledu kompilace a případných úprav GNU software na linuxové platformě, ale kniha je zaměřená velmi obecně a tudíž se konkrétnímu prostředí záměrně vyhýbá (vždyť také jednou z nejvyzdvihovanějších vlastností jazyka C je právě přenositenost zdrojového kódu na jiné platformy). Např. GNU make bychom v rejstříku skutečně marně hledali.

Pokud jste tedy skutečnými zelenáči a jazyk C Vás doposud míjel, můžete směle začít právě s touto knihou, ale počítejte s tím, že nějakou další dokumentaci stejně budete potřebovat.

Knihu zapůjčilo nakladatelství Neokortex. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -