PETICE ZA OTEVŘENÉ ELEKTRONICKÉ FORMÁTY A PROGRAMY

Tato petice je adresována Prezidentu České republiky, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Vládě České republiky.

Jejím účelem je upozornit na nebezpečí, které pro veřejný sektor představuje plošné zavádění počítačových programů s veřejně nedostupným zdrojovým kódem1 a uzavřených formátů2 pro výměnu dat.

Iniciátorem petice je České sdružení uživatelů operačního systému Linux. Petici podporují jednotlivci, komerční i neziskové organizace a školy.

  • Uvědomujeme si, že počítačové programy s uzavřeným zdrojovým kódem jsou černými skříňkami, jejichž mechanismy jsou známy pouze jejich tvůrcům.
  • Znepokojují nás rizika, která mohou tyto programy představovat, pokud jsou jim svěřena důvěrná data.
  • Požadujeme, aby při styku občana se státní správou byly pro výměnu dat používány dostatečně dokumentované otevřené datové formáty.
  • Obáváme se závislosti na jediném dodavateli, který bude mít možnost nutit nás záměrnými změnami již zavedených standardů k používání či koupi nových verzí jeho programů.
  • Odmítáme plýtvat penězi daňových poplatníků v oblastech, kde lze se srovnatelným efektem využít levnější technologie založené na počítačových programech s otevřeným zdrojovým kódem.
  • Jako alternativu navrhujeme používat počítačové programy s otevřeným zdrojovým kódem a při výměně dat upřednostnit otevřené standardy, které veškerá výše uvedená rizika vylučují.
  • Přejeme si, aby Česká republika deklarovala stejně jako Evropská komise podporu otevřeným technologiím.
  • Apelujeme na zákonodárce a ministry české vlády, aby v zájmu celé společnosti stavěli při posuzování informačních technologií na první místo požadavek na otevřenost zdrojového kódu a datových formátů. Jen tak se může státní informační sféra v České republice vyvarovat bezpečnostních rizik, zbytečně vynaložených finančních prostředků a omezování občanů.

1 Zdrojový kód počítačového programu je pro člověka čitelný. Odborník z něj může zjistit, co přesně program dělá a jak. Zdrojový kód je východiskem při změnách a úpravách programu a při opravách chyb. Uzavřený zdrojový kód je utajen, zná jej pouze tvůrce programu. Pouze on ví přesně, co program dělá a jen on může program měnit. Otevřený zdrojový kód je naopak zveřejněn.

2 Formát je způsob uspořádání dat uložených v počítači. Bez znalosti formátu nelze s daty pracovat. Uzavřený formát je ten, jehož dokumentace nebyla zveřejněna, případně, jehož použití je patentově chráněno. Data v uzavřeném formátu lze zpracovávat pouze pomocí programů, které pocházejí od tvůrce formátu. Otevřený formát je naopak veřejně dokumentován a každý má možnost vytvořit program, který bude data v tomto formátu zpracovávat.

Soubory ke stažení

Dokumenty

News
1. února 2002 - informace o zaslání petice orgánům státní správy
4. září 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1672 lidí, sběr papírových podpisů byl ukončen, ale stále ještě nemáme zpět podpisové archy z některých míst. Jakmile je shromáždíme, petici předáme.
20. června 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1490 lidí
14. června 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1403 lidí
5. června 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1300 lidí
28. května 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1132 lidí
25. května 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1084 lidí
23. května 2001 - elektronicky petici podepsalo již 1000 lidí (a nez jsem to napsal je jich 1004)
19. května 2001 - elektronicky petici podepsalo již 871 lidí
17. května 2001 - elektronicky petici podepsalo již 720 lidí
17. května 2001 - do sekce dokumenty přidány dva nové články
14. května 2001 - vznik těchto stránek

Kontakt

Podepište petici

Seznam podpisových míst