INFORMACE ZE SVĚTA OTEVŘENÉHO ZDROJOVÉHO KÓDU NABÍZÍ STRÁNKY OPEN SOURCE INITIATIVE (OSI)

Open Source Initiative lze volně přeložit jako Liga za otevřený zdrojový kód. Jedná se o neziskovou organizaci, která zaštituje definici otevřeného zdrojového kódu. Součástí jejích aktivit je i certifikace programů, které splňují podmínky definice.

Ta je formulována tak, aby zahrnovala širokou škálu již existujících licencí, počínaje GNU General Public Licence, pod kterou je šířen například operační systém Linux, přes specifické licence, jako jsou například Mozilla Public License či Python License, až po "měkčí" varianty typu Qt Public License a GNU "Lesser" Public License.

Zajímavá je část věnovaná "otevřenozdrojověkódové" argumentaci se zaměřením na různé cílové skupiny. Najdete zde všechna pro, která mohou zajímat nejen nadšence, ale i koncové uživatele a obchodníky.

V sekci případových studií se seznámíte s praktickými ukázkami nasazení otevřených technologií a srovnání programů s otevřeným zdrojovým kódem s jejich "uzavřenými" konkurenty.

Stránky najdete na adrese http://www.opensource.org.


EVROPSKÁ KOMISE VIDÍ BUDOUCNOST V OTEVŘENÉM ZDROJOVÉM KÓDU

Výbor pro informační společnost, který je jedním z klíčových poradních výborů Evropské komise, vyjádřil v rámci programu Technologie informační společnosti silnou podporu myšlence otevřeného zdrojového kódu.

Cílem programu je podpořit tvorbu programů s otevřeným zdrojovým kódem a zajistit vhodné podmínky pro otevřené projekty. Za tím účelem bude uvolněno odpovídající množství finančních prostředků z 3,600 milionů Euro, kterými Výbor pro informační společnost disponuje v rámci svého rozpočtu.

Více informací: http://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm#2001.


ZPRAVODAJSKÝ SERVER ŽIVĚ SE VĚNUJE PETICI CZLUGU A JEJÍMU MOŽNÉMU DOPADU.

Zpravodajský server Živě se v hlavním komentáři dnešního dne zamýšlí nad obsahem Petice za otevřené elektronické formáty a programy.

Podrobně analyzuje a vysvětluje jednotlivé části petice, které mohou být pro čtenáře, nepříliš se orientující v dané problematice, obtížněji pochopitelné.

Komentář připojuje i informace o podobných projektech v zahraničí

Komentář najdete na adrese http://www.zive.cz/H/Businessmagazin/Ar.asp?ARI=100223&CAI=2034.


PŘEDSTAVITELÉ HNUTÍ ZA VOLNĚ ŠIŘITELNÝ SOFTWARE STOJÍ PŘI SOBĚ.

Volný překlad článku Bruce Perense pořídil Petr Kania.

Co pronesl Craig Mundie už není žádnou novinkou, takže doufejme, že toto je "poslední slovo". Několik nadšenců hnutí volně šiřitelného softwaru došlo při informační diskusi k závěru, že nejlepší odpovědí Microsoftu bude stát při sobě. Mundieho řeč naznačila, že strategií Microsoftu je rozdělit nás a pak na nás postupně zaútočit, až už nikdo nezbude. A nyní zaměřili svou pozornost na GPL. I když nejsme s to reprezentovat každou skupinu a projekt, mnoho hlavních představitelů Open Source a volně šiřitelného softwaru připojilo k tomuto prohlášení svůj podpis. Dali jsme si na čas, protože to často neděláme, ale příště budeme lepší.i Podpisy naleznete na konci prohlášení - budeme stát při sobě a bránit se navzájem.

Bruce Perens

Zaznamenali jsme další triumf Open Source a volně šiřitelného softwaru: stali jsme se vážným konkurentem Microsoftu, když jeho představitelé veřejně ventilují svůj strach. I když představujeme pro Microsoft pouze hrozbu, že bude konec s jeho monopolními praktikami. Přitom uvítáme spolupráci s Microsoftem jako jedním z rovnocenných partnerů, kterými jsou již dnes různé subjekty od jednotlivců po nadnárodní společnosti typu IBM nebo HP. Ale rovnocennost asi není to, co Microsoft hledá, když ohlásil uvedení Shared Source, systému, který můžeme shrnout jako podívej se, ale na nic nesahej.

Microsoft klamně srovnává Open Source s modelem zkrachovalých dot-com firem. Možná dobře nerozuměli výrazu free software - volně šiřitelný software. Free zde je významově spjato se svobodou, ne s cenou. Dot-com společnosti poskytovaly své zboží a služby za ceny nižší, než byly jejich náklady, v neúspěšné snaze získat podíl na trhu. Naproti tomu se obchodní model Open Source snaží snížit náklady na vývoj a distribuci softwaru mnoha svým spolupracovníkům.

Úspěch Open Source modelu vzešel z toho, že vlastníci autorských práv uvolnili své produkty ostatním, což vedlo k lepší spolupráci. Vývojáři umožňují volné šíření a úpravy svého softwaru a na druhou stranu požadují stejná privilegia od ostatních.

V každém odvětví lze vysledovat společné rysy i u vzájemně si konkurujících softwarových produktů. Aniž by se narušil tento konkurenční vztah, mohou firmy snížit své náklady na vývoj, pokud přistoupí ke spolupráci na společných částech řešení. A tento typ spolupráce je často neuvěřitelně úspěšný. Například projekt velice známého webového serveru Apache byl zahájen skupinou uživatelů, kteří se dohodli na vývoji jednotlivých částí softwaru podle toho, čemu se věnovala jejich společnost.

Efektivní spolupráce je pro uživatele na prvním místě. Ale volně šiřitelný software má pro uživatele další neodolatelné kouzlo, kterým je možnost podívat se, co software opravdu děla. Poskytovatel Open Source vám tedy nepodstrkuje žádnou černou skříňku.

S velice malým kapitálem se GNU, resp. linuxovým systémům podařilo vybudovat si významnou pozici na mnoha trzích, od internetových serverů až po přenosná zařízení. Naše grafická prostředí ohromila softwarový průmysl tím, že začala od nuly a za 4 roky jsou již zcela srovnatelná nebo lepší než ostatní. Výrobci pracovních stanic, jako je Sun a HP, si je zvolili jako náhradu za jejich vlastní společné projekty, protože naše práce byla lepší. Kolem volně šiřitelného softwaru bylo vytvořeno celé odvětví, které rychle roste navzdory nepříznivé situaci na trhu. Úspěch softwarových společností, jako je Red Hat a zisky prodejců typu Dell a IBM demonstrují, že volně šiřitelný software není v rozporu se zavedenými obchodními modely.

Licence, kterou používá volně šiřitelný software a která je napadána ze strany Microsoftu je GNU General Public License, zkráceně pak GNU GPL. Tato licence je počítačovým ekvivalentem dej a bude ti dáno. To ale neznamená, jak tvrdí Microsoft, že společnosti používající tyto programy jsou nuceny volně šířit svůj software a data. Zpřístupňujeme veškerý GPL software ve formě zdrojového kódu pro jeho začlenění do nových programů. Toto je tajemství, proč jsme s to vytvořit takové množství kvalitního softwaru v tak krátké době.

Pokud se rozhodnete začlenit GPL kód do programu, pak budete muset umožnit jeho volné šíření. Toto je spravedlivá výměna našeho kódu za váš a navíc budete moci sklízet další vylepšení provedená komunitou. Naproti tomu se právní závazky vyplývající z GPL vztahují pouze na programy, které obsahují části kódu pod GPL, nevztahují se na jiné programy v systému a datové soubory, které jsou programem zpracovávány.

Ačkoliv se Microsoft snaží vyvolat obavy z porušování GPL, je na falešné stopě. Daleko více lidí má obavy z porušování licence Microsoftu, protože Microsoft nepovoluje kopírování, úpravy a redistribuci, na rozdíl od GPL. Porušení licence Microsoftu by skončilo soudem a uvězněním. Náhodné porušení GPL je možné jednoduše napravit a velice zřídka skončí před soudem.

Dej a bude ti dáno nahání strach Microsoftu, protože ohrožuje jejich strategii Embrace and Extend, což lze volně přeložit jako "polibek smrti". Microsoft se snaží udržet si kontrolu trhu převzetím výsledků otevřených projektů, resp. standardů a přidáním nekompatibilní funkce z nich učinit uzavřený kód. Přidání nekompatibilní funkce např. do serveru pak vyžaduje od uživatelů "aktualizaci" tak, aby měli stejně nekompatibilní klienty. Microsoft používá tuto strategii uzavírání a nekompatibility pro zvyšování svého podílu na trhu. Pokud by se ale Microsoft pokusil vtisknout "polibek smrti" GPL software, byl by nucen zveřejnit každé nekompatibilní "vylepšení" a dát ho k dispozici konkurenci. Z tohoto důvodu představuje GPL ohrožení strategie, kterou Microsoft používá pro udržení svého monopolu.

Microsoft tvrdí, že volně šiřitelný software podporuje nekompatibilní "štěpení kódu", ale opravdovým hnacím motorem nekompatibility je Microsoft: záměrně vytváří nové verze nekompatibilní se starými tak, aby byli uživatelé nuceni kupovat každou aktualizaci. Kolikrát již museli uživatelé aktualizovat Office, protože došlo ke změně formátu souborů. Dále Microsoft tvrdí, že náš software není bezpečný, ale bezpečnostní experti jsou opačného názoru. Pro citlivé bezpečnostní funkce byste neměli používat jiný, než volně šiřitelný software. A jsou to právě programy Microsoftu, které jsou známy špehováním uživatelů, náchylností k nakažení viry a možností skrytých "zadních vrátek".

Shared source program Microsoftu uznává, že existuje mnoho výhod modelu Open Source, jako je otevřenost, zapojení komunity a míra inovací. Ale ta nejdůležitější součást tohoto modelu, která oživuje všechny ostatní, je svoboda. Při útocích na jedinou licenci, která je přímo určená pro odražení jejich uzavřené uživatelské a vývojářské strategie doufají, že je jim podaří těžit z výhod volně šiřitelného softwaru bez nutnosti podělit se těmi, kteří jim tyto výhody umožnili.

Vybízíme tímto Microsoft, aby došel ten poslední kus cesty zahrnující Open Source paradigma softwarového vývoje. Aby se přestal prosit o jednostranné sdílení a přijal "dej a bude ti dáno" spolu s výhodami Open Source. Aby potvrdil, že toto je kompatibilní obchodní model.

Volně šiřitelný software je velice vhodnou cestou pro vytvoření obecné softwarové nadace, která bude posilovat inovace a zdravou konkurenci. Microsofte, je čas se k nám připojit.

Bruce Perens, autor: Definice Open Source

signatáři:

Richard Stallman, Free Software Foundation.
Eric Raymond, Open Source Initiative.
Linus Torvalds, Tvůrce linuxového jádra.
Miguel de Icaza, GNOME GUI Desktop Project.
Larry Wall, Tvůrce jazyka Perl.
Guido van Rossum, Tvůrce jazyka Python.
Tim O'Reilly, Vydavatel.
Bob Young, Spoluzakladatel, Red Hat
Larry Augustin, CEO, VA Linux Systems

Původní dokument můžete nalézt na http://perens.com/Articles/StandTogether.html You may copy and reproduce this document with the formatting changes and translation necessary for your publication, but please don't change what we say. See perens.com for press contact information. Thanks to Dave Edwards for his work on putting this document together.


Soubory ke stažení

Dokumenty

Kontakt

Podepište petici

Seznam podpisových míst