Pocitacove casopisy? (was Re: Bezpecnost Linux x WinNT)

Milan Zamazal pdm na fi.muni.cz
Čtvrtek Březen 6 18:28:55 CET 1997


Už před delší dobou jsem dospěl k závěru, že povětšinou se redaktoři
těchto časopisů v lepším případě dopouští hrubých omylů plynoucích
z jejich neznalosti a v horším případě zcela nepokrytě lžou. Přestal
jsem proto ty časopisy kupovat, stejně jsem se z nich jen málokdy
dozvěděl něco zajímavého či snad dokonce nezkresleného.

Vytáčely mě poznámky (a to i u jinak seriózního autora) jako "tyto
nové rysy jazyka C++ zatím neumí žádný z běžně dostupných překladačů",
protože v dané době je gcc už zhruba rok umělo. Dostalo se mi od
autora vysvětlení, že měl na mysli komerční překladače. Jistě, koho
by zajímalo nějaké gcc, když na tom nic nevydělá?

Nedávno jsem si zase četl v jistém časopise o nové verzi programu
M$-Word. Asi na dvou stránkách se tam rozebíralo, jak byla od
poslední verze přeskládána menu, že si může člověk nechat text blikat,
jak je to barevné, že lze plynule přecházet mezi dokumenty, apod. Ne,
že by to nebyly v jistém smyslu podstatné věci, ale o tom, jaký
dokument nakonec z toho Wordu vyleze (a to je snad velmi důležité) tam
nebyla jediná věta! Buď jsou ty výsledky tak skvělé a samozřejmé, že
se o nich vůbec nemusí mluvit nebo to také nikoho nezajímá.

Svého času jsem si vyměnil pár mailů s ředitelem vydavatelství jednoho
známého počítačového měsíčníku na téma obsahové hodnoty jejich
časopisu. Na jeho argument, že jejich akcionáře v první řadě zajímá
náklad a ne to, zda se z jejich časopisu lze něco dozvědět, se těžko
dalo něco namítnout. Micro$oftí princip zde funguje perfektně a těžko
těm lidem můžeme něco vyčítat. (Dotyčný pán alespoň jevil známky
zájmu o odstranění chyb, kterých se jejich redaktoři dopouští. To
Micro$oft raději udělá z chyby vlastnost.)

Já vím, výše uvedené je poněkud off-topic. Jenom chci upozornit, že
je zapotřebí nezanedbávat šíření osvěty. :-) Jestliže se v různých
anketách na prvních místech mezi "produkty roku" umisťují věci jako
M$-DOS nebo T602, tak je zcela zřejmé, jaké články budou mít pozitivní
vliv na náklad a nedá se s tím nic dělat.

Milan Zamazal

-- 
I do not like to be censored for my language.
I hope this article conforms to all Internet policies and standards I know
about. If your news reading crippleware cannot decode QP, you should upgrade
or move to Windoze 95 -- its software can do that.


Další informace o konferenci Linux