Uvaha o nejlepsich programech (bylo Re: Úvaha o flame/feature wars)

Michal Weinfurtner weinfurt na securities.cz
Středa Říjen 13 14:32:37 CEST 1999


Milan Zamazal wrote:

> Nepoeetou a nezaenou.  Nechápu soustavnou snahu nikterých lidí zde pooád
> nico administrativni regulovat místo sna3/4it se vést poispivatele
> k efektivnijší komunikaci a také dostateeni vyu3/4ívat mo3/4ností výpoeetní
> techniky.  Administrativní regulace je sice jednodušší, ale neefektivní.
> A promio, ale omezovat poístup do konference na vášnivé etenáoe Meta-FAQ
> pova3/4uji za nejblbijší nápad, s jakým jsem se v tomto smiru dosud
> setkal.

Souhlasim naprosto bezezbytku.

Michal


--
Michal Weinfurtner
Systems Administrator
Internet Securities, Prague
A Euromoney Institutional Investor Company
Vinohradska 37 , 120 00 Praha 2, Czech republic
Voice: (+420 2) 22 25 43 45; Fax: (+420 2) 22 25 43 44

http://www.securities.cz

Další informace o konferenci Linux