next up previous contents
Další: Obsah

SENDMAIL

Petr Kolář
Technická univerzita v Liberci
Petr.Kolar@vslib.cz

Příspěvek ze semináře uživatelů OS Linux
Cikháj 28.-29. března 1998Další informace je možné získat v podrobnějším i (když starším) textu o sendmailu.

next up previous contents
Další: Obsah

Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>