RedHat CZ  

Česká lokalizace distribuce Red Hat

Novinky

 • 28.8.2001 - vystaveny obaly na CD od Josefa Žáčka, viz: http://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/7.1/obaly/.
 • 20.5.2001 - Pro opravu ISO obrazů lze s výhodou použít rsync, viz: http://www.linux.cz/lists/archive/linux/112846.html.
 • 19.5.2001 - Na prvním CD byl vadný balíček s jádrem pro i586. Více informací naleznete zde. Obrazy jsou označeny jako respin a jsou na obvyklém místě. Byly aktualizovány WWW stránky.
 • 18.5.2001 - Na světě je nová verze Českého Linuxu - česká mutace Red Hat Linuxu, viz: ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/7.1/
 • 17.4.2001 - Včera vyšla US verze 7.1, na české mutaci se intenzivně pracuje
 • 13.4.2001 - Rozšíření aktualizace systému a popisu distribuce
 • 7.3.2001 - Několik úprav stránky a rozšíření informací
 • 6.3.2001 - ComputerPress už měsíc prodává Red Hat 7.0 ve své distribuční síti (cena je stejná jako u minulé verze)
 • 6.1.2001 - Byly aktualizovány WWW stránky Red Hat CZ
 • 18.12.2000 - Vyšla lokalizovaná verze Red Hat Linuxu 7.0

 

Rychlé odkazy

Obsah

O projektu
Důležitá URL
Download
Red Hat Linux 7.1
Rozdíly proti US verzi
Opravy, aktualizace
FAQ
Autoři

Penguin O projektu Českého Linuxu

Český Linux je lokalizovaná mutace distribuce Red Hat Linuxu. Kromě ucelených překladů popisek balíčků obsahuje spoustu upravených balíčků, které zohledňují požadavky na "české" chování jednotlivých programů. Snaží se tak uceleným způsobem poskytnout uživateli maximálně příjemné lokalizované prostředí a minimalizovat tak potřebu dodatečných ručních zásahů při instalaci jejího amerického vzoru. Cílem projektu je jeho maximální integrace do původní distribuce.

Projekt je připravován ve spolupráci se sdružením CzLUG (České sdružení uživatelů Linuxu, které CD také rozesílá svým členům), nakladatelstvím Computer Press, a.s., který jej pravidelně vydává jako svoji knižní publikaci a serverem Linux-CD. Vedoucím projektu je Milan Keršláger, který spolu s dalšími spolupracovníky distribuci připravuje.

Celý projekt je šířen pod licencí GPL (General Public Licence), jejíž český překlad naleznete například na adrese http://www.gnu.cz/gplcz.html. To znamená, že celou distribuci i její jednotlivé části lze volně šířit, pokud jsou dodrženy podmínky uvedené ve výše uvedené licenci.

Distribuce vychází vždy s drobným zpožděním po svém americkém vzoru. Předběžné termíny nemohou být dány k dispozici, protože je firma Red Hat, Inc. nezveřejňuje. Nicméně distribuce vychází již několik let pravidelně dvakrát ročně (vždy na jaře a na podzim).


Penguin Důležitá URL

README české distribuce (!!! určitě si přečtěte !!!):
http://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/7.1/disks/disk1/README-cz.html
Soubor RELEASE-NOTES.cs distribuce Red Hat Linux 7.1
http://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/7.1/disks/disk1/RELEASE-NOTES.cs
Instalační příručka (zatím poněkud starší verze)
http://www.linux.cz/redhat-cz/prirucka/
Oficiální archív CZ distribuce (včetně obrazů CD, updatů, obalů a zdrojových kódů):
ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/
Errata od firmy Red Hat:
http://www.redhat.com/support/errata/
Popis balíčků:
Popis balíků, které jsou v distribuci
Czech HOWTO:
http://www.penguin.cz/czech-howto/

Penguin Download, získání distribuce

Celá distribuce je k dispozici ke stažení zdarma na Internetu (viz adresa výše:
ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/). Na výše zmíněnou adresu se dostanete pouze v případě, že máte korektní reverzní záznamy pro svoji doménu. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého správce sítě, resp. na svého providera. Ke zmíněnému archívu je v případě chybných reverzních záznamů možno přistoupit pomocí HTTP protokolu ( http://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat-cz/), ovšem takto nelze stahovat ISO image (WWW server není na takové velké soubory příliš vhodný). Dostupná je také ve všech knihkupectvích, vydalo ji nakladatelsví ComputerPress (viz http://www.cpress.cz/knihy/), kde se prodává spolu s Instalační příručkou v češtině.

Pokud chcete získat distribuci nebo některé další aktuální soubory, lze si objednat jejich vypálení např. na Linux-CD (http://www.linux-cd.cz). Zde lze objednat i aktualizace, které pro Red Hat Linux vycházejí (např. nové verze grafického prostředí KDE, aktuální updaty a podobně). Linux-CD podporuje tento projekt, za což jim patří náš dík.


Penguin Red Hat Linux 7.1

Původní US verze distribuce Red Hat Linux 7.1 se skládá z několika CD:
Česká distribuce mění jen první dvě instalační CD-ROM, ostatní je možné použít přímo od RH. Ve výše uvedených stromech jsou k dispozici kromě ISO obrazů (které se používají k vypalování na CD) i adresáře se soubory, takže je lze prohlížet i stahovat jednotlivě.

Zvýšení major verze distribuce (hlavního čísla) ze šestky na sedmičku znamená, že distribuce není se starší řadou binárně kompatibilní. Nová řada obsahuje knihovny Glibc 2.2, čímž se stala první distribucí, která je na nich vystavěna (podobně tomu bylo např. u verze 5.0, kdy se přecházelo z Libc na knihovny Glibc 2.0). Ke knihovnám je přibalen nový kompilátor GCC 2.96, který spolehlivě překládá jak všechny aplikace v distribuci, tak i nová jádra z řady 2.4.x. Distribuce obsahuje i balíčky s knihovnami Glibc 2.1 (z verze Red Hat Linuxu 6.x), které zajišťují zpětnou kompatibilitu s binárními programy, které byly linkovány proti této starší verzi (balíčky s názvem compat-*).


Penguin Rozdíly proti US verzi

V distribuci jsou zařazeny aktuální updaty k datu vydání distribuce (17.5.2001, viz:
oznámení o vydání distribuce). Jsou zpřesněny a doplněny překlady nápovědy instalačního programu Anaconda, popisek všech balíčků pro instalaci a je přidáno více jak 50 balíčků, které obsahují české modifikace. Všechny tyto změny mají za cíl co nejvíce zjednodušit používání českého prostředí. V distribuci se nachází také balíček czech-adaptation, který provádí několik drobných změn v konfiguračních souborech.


Penguin Opravy a aktualizace systému

Pro verzi 7.1 nejsou zatím žádné opravy počeštěných balíčků. Pokud chcete aktualizovat svůj systém, použijte oficiální aktualizace distribuce Red Hat Linux, které najdete na adrese
ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/updates/. Česká mutace distribuce obsahuje všechny oficiální aktualizace až do dne 17. května 2001.

Při aktualizaci si dejte pozor na nové balíčky, které by mohly nahradit původní s českými úpravami (zejména fonty pro XFree86 ve verzi 7.0 CZ). Aktualizaci systému lze provádět i automatickým způsobem pomocí programu up2date. Pokud chcete využít výhod tohoto nástroje, je potřeba se nejprve zaregistrovat do Red Hat Network (viz: http://www.redhat.com/products/network/, registraci systému pomocí pomocí programu rhn_register). Na každou registraci je možné zdarma a volně udržovat jednu stanici. Stanice při registraci získá speciální klíč, pomocí něhož je při dalším použití identifikována. Po registraci je službu nutné nejprve pro příslušný systém aktivovat na stránce http://www.redhat.com/network/ (menu Your Network, Assign Service Levels), kde můžete sledovat stav svého systému (počet dostupných oprav, příslušná Errata, nechat si posílat upozornění elektronickou poštou a podobně).

Při reinstalaci, přesunu na jinou stanici a dalších podobných případech je možné provádět přeregistraci, při které je starší klíč zrušen a nahrazen novým (třeba i na jiné stanici, pak je ale potřeba opět změnit aktivovaný systém na adrese http://www.redhat.com/network/). Podrobněji jsou podmínky použití vysvětleny na adrese http://www.redhat.com/products/network/service_changes.html Správa více stanic z jednoho účtu je možná po zaplacení poplatku. Při zakoupení originální distribuce jsou poskytovány výhodnější podmínky pro nákup licencí (informace na adresách uvedených výše).

Firma Red Hat, Inc. bude aktualizace ve formě RPM balíčků i nadále poskytovat zcela volně na svém FTP serveru (adresa zrcadla je uvedena výše). Poplatky se týkají jen speciálních nadstandardních služeb a jsoou používány pro zajištění maximálního komfortu uživatelů. Distribuce i její součásti budou nadále k dispozici volně a zdarma (díky GPL a ostatním open-source licencím).

Program up2date umožňuje automatickou aktualizaci balíčků, které na disku nebyly změněny (týká se např. změny konfiguračních souborů). Má příjemné grafické prostředí, ale lze jej používat i v textovém prostředí z příkazového řádku. Balíčky, jejichž soubory byly na disku změněny, lze aktualizovat ručně nebo opět použít automatický mechanismus (obdobný, jako v případě aktualizace systému třeba z CD-ROM - změněné soubory jsou vždy zachovány). Následující příklad ukazuje postup při automatické aktualizaci systému:

 gpg --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY # import veřejného klíče RH
 rhn_register               # on-line registrace (zdarma)
 netscape http://www.redhat.com/network/ # aktivace služby
 up2date -u                # automatická aktualiazace systému
Při svém běhu si program up2date ukládá stažené hlavičky balíčků (soubory *.rpm) i samotné RPM balíčky do adresáře /var/spool/up2date/. Nastavení programu up2date podle vašich potřeb lze nejlépe provést z X Window, úpravou souboru /etc/sysconfig/rhn/up2date nebo pomocí parametrů zadaných ři spuštění. Pokud nechcete, aby program stažené balíčky rovnou instaloval, použijte parametr -d a instalujte je pak ručně. Máte-li již v některém adresáři balíčky předem stažené, lze u nové verze programu up2date použít parametr -k a za něj vyjmenovat adresáře s balíčky (oddělovač je čárka).

Penguin FAQ

Sendmail nechce přijímap poštu (verze 7.1 US i CZ)
Sendmail je po instalaci nastaven tak, že poslouchá jen na lokálním rozhraní (loopback, 127.0.0.1), takže je přístupný jen pro lokálně spuštěné aplikace. Pokud chcete přijímat poštu zvenčí, musíte nejprve nahradit řádek konfiguračního souboru /etc/sendmail.cf s volbou DaemonPortOptions tímto řádkem:
O DaemonPortOptions=Name=MTA
Dále je potřeba zanést sendmail do souboru /etc/hosts.allow (pokud používate tcp_wrapper), protože je nyní jako poslední démon v systému s knihovnou tcp_wrapper slinkován (doplňte do něj řádek sendmail: ALL). Další informace naleznete v souboru
RELEASE-NOTES.cs pro Red Hat Linux 7.1.
Můj počítač se zasekává, poškozuje data (verze 7.1 US i CZ)
Chipsety od firmy VIA mají HW problémy (typ chipsetu zjistíte pomocí příkazu lspci). Jedná se zejména o chipsety 686b, ale problémy jsou i s jinými typy 686 (jen v některých kombinacích karet a základních desek). Aktualizujte BIOS ve svém počítači, přečtěte si článek na Živě, můžete zkusit i novější jádra 2.4.x obsahující workaroundy nebo použít jádro bez podpory VIA chipsetu (tj. například použít jádro 2.2.19 z updatů pro RH 7.0, v tom případě si ale musíte nainstalovat Glibc pro i386 a pokud používáte quotu, tak i balíček quota z RH 7.0):
rpm -Uvh --force glibc-2.2.2-10.i386.rpm
rpm -Uvh --oldpackage quota-2.00pre3-7.i386.rpm
V Gnome mi nejde nastavit DPMS (automatické vypínání monitoru, verze 7.1 US i CZ)
Ovládací panel pro Gnome obsahuje pravděpodobně chybu. DPMS je možné nastavit například pomocí xscreensaver-demo.
Ztratil jsem záchrannou disketu a systém mi nestartuje
Novou zaváděcí disketu lze vytvořit i na jiném systému, který má nainstalováno stejné jádro. Slouží k tomu příkaz:
mkbootdisk `uname -r`
Pokud takový systém nemáte k dispozici, dá se použít režim Rescue z instalačního CD-ROM (nebo vytvořit záchrannou disketu v DOSu), více viz dokumentace k Red Hat Linuxu.
Lze použít i trik, který umožní zavedení systému z instalačního CD-ROM (bohužel jen u systémů, které mají kořenový systém souborů na disku IDE). Do výzvy boot: v první textové obrazovce napište:
linux root=/dev/hdXY initrd=
kde XY odpovídá označení kořenového systému souborů. Prázdný parametr u initrd zajišťuje, že není spuštěn instalační program.
Nejde mi přeložit jádro
Distribuce obsahuje pro kompilaci jader řady 2.2.x zvláštní prověřený kompilátor, který se jmenuje kgcc. Před kompilací se přesvědčte, že máte stejnojmenný balíček nainstalován. Pokud budete překládat jádro z balíčku kernel-source nebo alespoň verzi 2.2.18, bude tento kompilátor automaticky použit. Pro starší jádra je potřeba opravit definici proměnné CC v souboru Makefile. Jádra řady 2.4.x se kompilují standardním kompilátorem (používáme tedy GCC 2.96, které je v distribuci). Pokud jen chcete modifikovat jádro, které je ve standardní distribuci, použijte balíček se zdrojovými kódy a konfigurační soubory, které jsou v něm uloženy (tj. ty, které se používají pro kompilaci jádra v distribuci. Postup by mohl být asi takový:
rpm -Uvh kgcc-1.1.2-*       # v 7.0 potřebujeme spec. kompilátor
rpm -Uvh kernel-source-*      # vezmeme zdrojové kódy jádra
cd /usr/src/linux         # adresář se zdrojovými kódy
make mrproper           # vyčistíme od nepořádku
cp configs/kernel-2.2.16-i386.config .config  # použijeme std. konf.
make oldconfig           # pokud jsou nějaké nové volby
make menuconfig          # změním konfiguraci
make dep clean           # příprava na kompilaci
make bzImage modules        # kompilace
make modules_install        # pozor - ať si nepřepíšu původní
cp arch/i386/boot/bzImage /boot  # zde je hotové jádro
vi /etc/lilo.conf         # změním konfiguraci LILO
lilo                # obnovím záznamy LILO
Hledám balíček, ve kterém se vyskytuje soubor...
Přečtete si kapitolu o RPM v Instalační příručce (popsaný postup lze používat i bez připojení na Internet) nebo rovnou zaskočte na adresu http://www.penguin.cz/rpmFind/
Instalační program nefunguje nebo v něm je chyba
Instalační program nebyl při vytváření CZ distribuce měněn. Obsahuje mnoho chyb, protože grafická instalace je v Linuxových distribucích úplná novinka (chyby jsou odstraňovány průběžně). Pokud nějakou chybu objevíte (či víte, jak ji opravit), podívejte se na Bugzillu firmy Red Hat, jestli už nebyla reportována. Pokud ne, chybu pomocí Bugzilly oznamte vývojářům, kteří instalační program vyvíjejí.
V balíku XY je chyba
Chyby v balících opravuje autor balíku, autor distribuce pak může opravený balík zařadit do seznamu oprav (nebo do nové distribuce). Balíky obsahují programy, které jsou vyvíjeny nezávisle na distribuci. Proto chyby v balících (resp. programech) oznamujte (vždy s popisem chyby nebo lépe přímo s opravou) buď přímo autorovi programu nebo autorovi balíku (obvykle při chybě v konfiguraci programu). Prakticky to znamená, že balíky označené ve jménu zkratkou 'cz' byly do distribuce dodány českým týmem (diskuzní list redhat-cz@linux.cz) a ostatní balíky jsou z originální americké distribuce Red Hat (použijte jejich Bugzillu).
Chtěl bych spolupracovat na dalším Red Hat CZ
Diskuzní list redhat-cz@linux.cz se zaobírá problematikou tvorby této distribuce. Přihlásit se do něj můžete zasláním dopisu na adresu redhat-cz-subscribe@linux.cz. Více informací najdte v souboru README-cz.html na instalačním CD.
Mám problém s nastavením...
Linuxu je věnována spusta materiálů na Internetu. Kromě českých Linuxových stránek jistě najdete i spoustu jiných. Dalším dobrým zdrojem je česká Linuxová konference, která má i vlastní archív s vyhledáváním. Zajímavé je i FAQ ve slovenštině. Odpovědi na většinu otázek týkajících se češtiny v Linuxu najdete v Czech-HOWTO na adrese http://www.penguin.cz/czech-howto/.
Mám různé problémy, Linux nebo aplikace padají
Čtěte dokumentaci (!!!), zeptejte se přátel, vyzkoušejte test paměti z adresy http://users.ev1.net/~redelm/ (velmi dobrý pro otestování přetaktovaných systémů) nebo http://www.memtest86.com/ nebo http://www.qcc.sk.ca/~charlesc/software/memtester/, projděte si archív konference, upgradujte jádro, jednotlivé programy, zkuste jiný HW, ...

Penguin Autoři, kteří se na projektu podíleli

Projekt využívá práce nespočetně mnoha nadšenců. Počeštění distribuce by nebylo možné bez překladů od spousty českých spoluautorů. Níže zmíněný tým počeštil instalační program Red Hatu, popisky balíčků, vytvořil instalační příručku, vytvořil, zkompletoval a do distribuce zařadil spousty oprav, atd.... Pořadí je víceméně podle množství času věnovaného tomuto projektu: Milan Keršláger, Petr Kolář, Radek Vybíral, Ivo Panáček, Pavel Lisý, Jaroslav Záruba, Marek Bryl, Martin Houšť a další... Všem, zejména těm, kteří zde nejsou uvedeni, děkujeme!

Připomínky, doporučení, ale zejména konkrétní návrhy na vylepšení distribuce (příští verze) nebo této stránky posílejte buď na adresu konference redhat-cz nebo přímo autorovi stránek (a pachateli distribuce).


[LINUX] [CZLUG] [WebMaster]